Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 25.6.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 25.6.2003

V předsednictvu ČLS JEP proběhla diskuse ke ztrátovým časopisům se závěrem:
Napsat jasný dopis zástupcům odborných společností ztrátových časopisů, že musejí vlastními silami získat prostředky k dokrytí rentability časopisů do 80% pro rok 2004, a to do poloviny září 2003.
Možnosti zvýšení rentability:

  • odběr časopisů pro všechny členy OS
  • fúze časopisů
  • vydávání na internetu
  • zatraktivnění obsahu

Návrh rozpočtu ČLS JEP podle druhů činností na rok 2003 byl projednán s pokladníkem předsednictva vč. bilanční úvahy. Rozpočet byl předsednictvem jednomyslně schválen.
Zároveň schválilo předsednictvo členský příspěvek pro ČLS JEP na rok 2004 ve výši 250,- Kč za 1 člena.

Dále předsednictvo navrhlo zvážit možnost vydávání časopisu pro všechny členy ČLS JEP, případně dohodnout spolupráci na tomto časopisu se Zdravotnickými novinami.

O průběhu a závěrech jednání dohodovacího řízení k Sazebníku zdravotních výkonů, které proběhlo 23.06.2003 informovala pí. prof. Seemanová - podrobnosti z DŘ jsou přílohou zápisu.

1.schůze Správní rady Purkyňova nadačního fondu se uskutečnila dne 11.06.2003 v Lékařském domě. Prvním předsedou správní rady byl jednomyslně zvolen prof. Blahoš.Zobrazit vše