Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 26.1.2000

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 26.1.2000

Předsednictvo ČLS JEP bylo informováno prof. Blahošem, předsedou ČLS JEP a presidentem WMA, o jednání EFMA (European Forum of Medical Associations) v Praze dne 15.01.2000, jehož se účastnili zástupci evropských lékařských asociací. Předmětem jednání byla „Physician´s Autonomy“. Byl připraven text návrhu deklarace před příštím jednáním ve Varšavě. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku, který byl připraven pro Zdravotnické noviny.

Předsednictvo ČLS JEP se zabývalo členskou evidencí, kterou pro ČLS JEP vede firma INRES-SONES. Na základě sdělení České pošty o nutnosti používání nových složenek od 1.1.2000, vyžadujících při počítačovém vyplňování předepsanou přesnost, objednala jejich tisk, vyplnění i mailing u firmy Postservis Č.B.
Postservis rozeslal koncem r. 1999 složenky na úhradu předplatného časopisů, vydávaných NTS ČLS JEP a později na úhradu členských příspěvků. U druhé skupiny složenek došlo k chybám, za které se firma INRES-SONES omluvila předsedům OS a SL a Postservis všem členům ČLS JEP.
Počátkem r. 2000 byly rozeslány složenky nové, některé opět s chybami; na alonži je uváděno organizační číslo OS (u většiny OS dvouciferné 1 - 99); SL mají organizační číslo trojciferné (100 - 999), některé OS čtyřciferné (1010 +). Omezeným počtem míst na alonži došlo k chybně uváděným částkám (např. 100 + 25 = 125,- Kč místo správných 100 + 250 = 350 Kč) proti částkám na složence.
Došlé platby budou identifikovány dle správného variabilního symbolu. Na firmě INRES-SONES bude požadována náhrada škody. INRES-SONES se za chyby omlouvá.

Předsednictvo ČLS JEP informuje, že NTS ČLS JEP bude vydávat i v r. 2000 časopis Pracovní lékařství (ISSN 0032-6291) a předplatitelům budou zasílány výtisky jako obvykle.

Předsednictvo se zabývalo problematikou reklamy; je nutno rozlišovat reklamu pro laickou a odbornou veřejnost ve veřejných médiích (TV, noviny apod.) a odborných časopisech.

ČLS JEP vyúčtovala dotaci na 8 projektů realizovaných v r. 1999 s MZ ČR a grant IGA MZ ČR „Standardy léčebné a diagnostické péče“ r. 1999.

ČLS JEP požádala MZ ČR o dotaci na 5 projektů pro r. 2000. Z toho:

  • NTS (časopisy)
  • mezinárodní kolektivní členství
  • vypracování odborných náplní pro specializační výchovu lékařů
  • program organ. postgraduální výchovy biochemiků-analytiků v klinické biochemii - 4. část
  • vypracování Národního programu kontroly tabáku, jeho imple- mentace v rámci zdravotnického sektoru a vytvoření mezirezortní sítě pro spolupráci ve výši.

ČLS JEP požádá IGA MZ ČR o pokračování dle původního plánu grantu na r. 2000 „Vypracování standardů diagnostické a léčebné péče“.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše