Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 26.6.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 26.6.2002

V Libochovicích proběhl ve dnech 12. a 19. června 43. a 44. Purkyňův den k plné spokojenosti zúčastněných. Články napíše prof. Chrobák z FN v Hradci Králové, dlouholetý spolupracovník obou jubilantů. Budou zveřejněny vč. fotografií v ČLČ a PL.

Prof. Blahoš přednesl zprávu z Valného shromáždění American Medical Association (AMA). Shromáždění proběhlo za přítomnosti delegátů všech států federace, zdravotnických organizací a pozvaných hostů. Celkový počet přesahoval 1 tisíc účastníků a konal se ve dnech 18.- 20.06.2002 v Chicagu. Zúčastnil se i inaugurace nového presidenta AMA prof. Yanka Cobla, kterému předal medaili ČLS JEP, což bylo schváleno předsednictvem. 19.06.2002 v Chicagu proběhla i schůze WMA, kde prof. Blahoš měl referát o schůzi EFMA - WHO o vztazích mezi pacienty a lékaři (v ČR publikováno ve ZdN dne 21.06.2002.

Členům předsednictva bylo předloženo k diskusi Stanovisko Společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k návrhu na ustanovení nového základního oboru - „Všeobecné dětské a dorostové lékařství". Vedoucí KO předkládá předsednictvu ke schválení návrh na uspořádání 8. kongresu ČLS JEP „Revmatický pacient v ordinaci praktického lékaře", který by se konal v rámci Pragomediky 2003 dne 10. dubna 2003 v Národním domě v Praze na Vinohradech. Odborným garantem by byla Česká revmatologická společnost ČLS JEP.

Prof. Michael Houdek za přípravný výbor České neuromodulační společnosti žádá předsednictvo o ustavení této společnosti v rámci ČLS JEP. Předsednictvo se seznámilo s důvody, které je vedou k založení a souhlasí s ustavením České neuromodulační společnosti ČLS JEP.

Předsednictvo udělilo na žádost Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP medaili ČLS JEP p. prof. Janouškovi, členovi předsednictva.Zobrazit vše