Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 28.5.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 28.5.2003

Městský soud v Praze rozhodl a provedl zápis v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce číslo 484 o vzniku "Purkyňova nadačního fondu", (dále jen PNF), se sídlem v Praze 2, Sokolská 31, IČO 26780011, dnem nabytí právní moci rozhodnutí s výší majetkového vkladu 1,500.000,- Kč.
1.schůze správní rady PNF se bude konat dne 11.06.2003 od 16,30 hod. v zasedací síni v 1. patře LD, kde proběhne volba předsedy správní rady a bude zřízen bankovní účet PNF.

Předsednictvo obdrželo pozvánku na slavnostní zasedání IPVZ k 50. výročí jeho založení, které se koná dne 05.06.2003 od 10,00 hod. v přednáškovém sále LD. Společenský večírek k témuž výročí je od 18,00 hod. v budově hotelu ILF. Předsednictvo bere na vědomí, zúčastní se prof. Boguszaková a prof. Broulík.

Doc. Pacík z Urologické společnosti ČLS JEP zaslal předsednictvu na vědomí dopisy, které adresoval presidentu ČLK dr. Rathovi, ohledně celonárodní lékařské diskuse zabraňující přístup jedinců se zbraněmi do zdravotnických zařízení, dále návrh kvalifikovat útoky na lékaře jako útoky na veřejné činitele. Předsednictvo s návrhy doc. Pacíka souhlasí, odepíše prof. Hájek, termín do 05.06.2003.

Výbor hematologické a onkologické společnosti ČLS JEP schválil vznik "Národního registru transplantace krvetvorných buněk", který bude pracovat pod transplantačními sekcemi těchto společností a bude součástí mezinárodního registru Evropské skupiny pro transplantaci krve a krevní dřeně.

O odborné stanovisko k materiálům prof. Heřta, týkajícím se problematiky enzymoterapie pro předsedkyni výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu doc. Emmerovou, jsme požádali onkologickou a revmatologickou společnost a prof. Švihovce.

Schůze předsednictva na II. pololetí 2003: 17.09., 15.10. 19.11. a 17.12.Zobrazit vše