Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 8.1.2003

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 8.1.2003

Dr. Tuček dohodl změnu názvu Radiobiologické společnosti s jejím předsedou na "Společnost pro radiobiologii a krizové plánování".

Dne 07.01.2003 proběhla schůzka užšího předsednictva ČLS JEP, na kterou byl pozván zástupce Společnosti posudkového lékařství, aby vyjádřil názor této společnosti na nově vznikající Společnost lékařů sociálního zabezpečení. Ta uspořádala 03.12.2002 ustavující schůzi společnosti s volbami. Činnost této společnosti byla ale pozastavena RK ČLS JEP dne 13.11.2002 pro hrubé porušení Stanov ČLS JEP a věc byla vrácena předsednictvu k novému projednání.

prof. Švihovec předložil předsednictvu k projednání materiály Subkomise pro antibiotika KLPK ČLS JEP "Pokračování antibiotického konsensu - kapitola Makrolidy" a "Doporučené postupy pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí". Předsednictvo po diskusi a vysvětlení s materiály souhlasí a doporučuje je pro publikaci primárně v časopise Praktický lékař a k vysvětlení na internetových stránkách ČLS JEP (nejlépe spolu se standardy) s upozorněním, že odborné společnosti mohou zmíněný materiál vystavit na svých stránkách.

Ministryně zdravotnictví dr. Součková zaslala prof. Blahošovi žádost o navržení zástupce ČLS JEP do výboru ZDRAVÍ 21 při Radě pro zdraví a životní prostředí. Předsednictvo pověřilo členstvím ve "Výboru zdraví 21" prof. Blahoše.

Výkonný sekretář Správní rady IGA MZ zaslal pozvánku na zasedání Správní rady, která se koná 17. ledna 2003 v budově MZ ČR. Zasedání se zúčastní za prof. Blahoše prof. Broulík.Zobrazit vše