Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 9.10.2002

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 9.10.2002

Předsednictvo bylo seznámeno s jednáním a rozhodnutím užšího předsednictva ze dne 23.09.2002. Státní dotaci na r. 2003 požadovat pro 14 titulů v celkové výši 3.200 tis. Kč. Zároveň dr. Malinová předložila porovnání adresářů individuálních českých předplatitelů nejztrátovějších časopisů a adresářů členů odpovídajících odborných společností. Tyto informace budou jedním z podkladů jednání, která zahájí předseda společnosti s vedoucími redaktory ztrátových časopisů.

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2003 byla podána Ministerstvu zdravotnictví v požadovaném termínu dne 30.09.2002 na 2 projekty: 1. projekt: ČLS JEP bude v r. 2003 realizovat vydavatelsky a nakladatelsky 29 odborných časopisů. Předpokládá ztrátových 19 titulů. Z toho 5 titulů je schopno krýt ztrátu z vlastních zdrojů, pro 14 titulů žádá poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 3.200 tis. Kč. 2. projekt: na úhradu poplatků 4 prezidiálních kolektivních mezinárodních členství a 91 úhrad poplatků do mezinárodních organizací na základě žádostí 56 odborných společností žádá poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,659.460,- Kč.

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s úmyslem založit Nadační fond ČLS JEP. Zároveň členové předsednictva obdrželi k prostudování a připomínkám zprávu právníka k založení Nadačního fondu ČLS JEP.

Předseda Odborné rady OKO prof. Blahoš informoval o průběžném plnění projektu OKO a o účasti členů Odborné rady na jejích schůzích. Prof. Blahoš informoval o zasedání 53. Valného shromáždění WMA, kterého se zúčastnil ve dnech 01.- 06.10.2002 ve Washingtonu D.C. USA. Shromáždění se zúčastnilo 200 delegátů ze 60 států všech světadílů. Náplň tvořila dvě zasedání výboru, vědecký program byl věnovaný bioterorismu. Konečné slavnostní plenární zasedání WMA bylo s volbou prezidenta a prezident-elect. Prezident-kou WMA byla zvolena dr. Katy Milimäkki z Finska a presidentem-elect byl zvolen dr. Appleyard z UK.

Pí. Smrkovská informovala předsednictvo o přípravě sjezdu delegátů a předala návrh dopisu předsedům organizačních složek ohledně konání sjezdu a návrhů delegátů na sjezd. Sjezd delegátů ČLS JEP se bude konat v pátek 31.01.2003 od 9,30 hod. v kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze 6, Thákurově ul. č. 1.

Členům předsednictva byl rozdán návrh směrnice SÚKL s výkladem sponzorských darů a reklamních aktivit spadajících pod nový zákon o reklamě. Zároveň byl předán i právní výklad této novely vypracovaný právníkem ČLS JEP dr. Vackem.Zobrazit vše