Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 9.5.2001

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP, konané dne 9.5.2001

Dr. Malinová informovala o schůzce v SZÚ dne 26.04.2001 (přítomni doc. Kříž, prof. Ticháček, Ing. Svoboda, Dr. Vlček, L. Smrkovská, Dr. Malinová). SZÚ předložil koncept dodatku k dosud platné smlouvě, který navrhuje krytí ztráty časopisu 1:1.

Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s usnesením Shromáždění představitelů organizačních složek, které se konalo v Lékařském domě dne 27.04.2001. Poděkoval všem, kteří se na přípravě Shromáždění podíleli. Připraví záznam ze Zprávy pro Shromáždění představitelů organizačních složek o činnosti ČLS JEP v době od Sjezdu delegátů 28.01.1999 do 27.04.2001, kterou na Shromáždění přednesl a který bude publikován ve Zdravotnických novinách, Časopisu lékařů českých, Praktickém lékaři. Dr. Strejčkovi, předsedovi OS flebologické ČLS JEP, doc. Jandovi, zástupci OS pediatrické ČLS JEP a doc. Vohradníkové, předsedkyni OS korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP budou napsány dopisy, aby nám poslali písemně připomínky, které přednesli na Shromáždění; budou podrobně přešetřeny a s výsledkem budou seznámeni.

Prof. Janoušek podal podrobnou zprávu ze zasedání Stálého výboru evropských lékařů, které se konalo v Bruselu ve dnech 26.- 29. dubna 2001, kterého se za ČLS JEP zúčastnil spolu se zástupci ČLK pí. Cihlářovou a Dr. Rathem.

L. Smrkovská seznámila předsednictvo s programem 42. Purkyňova dne, kde bude předána cena J. E. Purkyně p. prof. MUDr. M. Šamánkovi, DrSc. a který se bude konat na zámku v Libochovicích dne 06.06.2001. Za předsednictvo se zúčastní: prof. Ticháček, prof. Janoušek a prof. Seemanová, za SL Ústí nad Labem jeho předseda MUDr. F. Pátek.

Prof. Blahoš podal zprávu o své účasti na 159. zasedání výboru World Medical Association (WMA), které se konalo v Divon les Bains ve dnech 3.- 6.5.2001.

Prof. Hájek informuje, že původně plánovaná schůzka s ČLK byla odvolána, ČLK navrhne nový termín schůzky.

    Zpět na Zápisy ze schůzí předsednictva


Copyright ČLS JEP © 2003 - 2006
webmaster.cls@entropie.cz


Zobrazit vše