Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP z 18. června 2014 v Libochovicích

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP z 18. června 2014 v Libochovicích

  1. Specializační vzdělávání – novelizace zákona č. 95/2005 Sb.: k návrhu prof. Blahoše bylo několik málo připomínek, které budou bezprostředně zavzaty do finálního znění.
  2. Předsednictvo obdrželo celkem 8 žádostí od organizačních složek ČLS JEP na udělení Cen předsednictva za vědecké práce publikované v roce 2013. Hodnotící komise, která bude pracovat ve složení prof. Broulík, dr. Cabrnochová, prof. Goetz a prof. Škrha, předloží návrhy na ocenění na řádné schůzi předsednictva dne 3. 9. 2014.
  3. Návrh SVL na úpravu poměrného zastoupení počtu delegátů na sjezdech ČLS JEP, tj. 1 delegát na započatých 500 členů, byl přítomnými členy předsednictva schválen.
  4. Ing. N. Schellong z MZ ČR požádal o nominaci tří členů do Týmu pro tvorbu Strategie elektronického zdravotnictví. Předsednictvo navrhlo Dr. Cabrnochovou, prof. Svačinu a dr. Struka.
  5. ČGPS ČLS JEP oznámila změnu názvu Sekce perinatální medicíny ČGPS na Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP.
  6. Schváleny byly stanovy Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.
  7. Předsednictvo odsouhlasilo návrh textu, který připravila dr. Cabrnochová s dr. Spitzerem, týkající se situace kolem Seznamu zdravotních výkonů. Text bude jménem předsednictva ČLS JEP zaslán na MZ ČR.
  8. Prof. Blahoš informoval o jednání s doc. Hamanovou a dr. Kabíčkem z České společnosti dorostového lékařství ČLS JEP. Tato společnosti v současné době zápolí s poklesem počtu svých členů.
  9. Sekretariát by měl ve spolupráci s odbornými společnostmi vytvořit seznam aktivit, kde je ČLS JEP angažována.

V Praze 19. 6. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše