Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 14. května 2014

Stručný zápis ze schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 14. května 2014

  1. Obšírná diskuse se vedla k modifikaci systému vzdělání, přítomní členové zastávali různé názory na podobu kmene - jejich náplň, otázka kompetence po uzavření kmene, délka specializační přípravy apod. Vzhledem k rozdílnosti názorů bylo rozhodnuto, že by mohl každý člen předsednictva zaslat písemně své návrhy systému specializačního vzdělávání. Termín pro zaslání stanovisek byl stanoven do 30. 5. 2014.
  2. Podána informace o přípravě možných aktivit v rámci spolupráce se společností GUARANT
  3. Do dnešního dne není uzavřena smlouva na časopis Česká a slovenská farmacie. Návrh smlouvy byl několikrát modifikován (od roku 2012, kdy si odborná společnost nepřála vydávat časopis u MF).  ČLS JEP se snažila v maximální míře vyhovět všem požadavkům odborné společnosti, tak, aby mohla být smlouva podepsána. To se ale nestalo, výsledek projednání smlouvy výborem farmaceutické společnosti byl opakovaně e-mailem urgován. Předsednictvo rozhodlo pozvat prof. Jahodáře na jednání do Lékařského domu k definitivnímu dořešení a uzavření smlouvy.
  4. Libochovice 2014 - finalizuje se pozvánka. Prof. Palička se musel omluvit z účasti v tomto roce, zahájení a řízení jednání programu Ceny J. E. Purkyně se ujme prof. Anděl.
  5. S návrhem o finanční podporu na renovaci pomníku J. E. Purkyně v Libochovicích se obrátil na ČLS JEP restaurátor V. Ščepko. Tato žádost bude projednána s H. Trkovou - GUARANT.
  6. Novou šéfredaktorkou časopisu Česká a slovenská farmacie je Doc. PharmDr. Kateřina Dvořáčková, Ph.D. z VFU Brno.
  7. Prof. Blahoš informoval o probíhajících jednání s MZ ČR o uvažované dotaci na časopisy, které ČLS JEP vydává.

V Praze 14. 5. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše