Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny | Ceny 2004
Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2004

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

  ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE
  MUDr. Jiří Režný
  Prof. MUDr. V. Vondra, DrSc.
  Prof. MUDr. E. Skamene, PhD.
  Prof. Ing. M. Ferenčík, DrSc.
  Prof. M.L. Kowalski
  Prof. S.G.O. Johansson
  Prof. U. Wahn

  Anesteziologická
  prof. Michael Pinsky, M.D.
  prof. Dr. med. Doris Balogh
  MUDr. Marta Janíková, CSc.

  ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Karel Teršíp, DrSc.
  prof. Arnošt Froněk, M.D.

  Společnost BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY
  Prof. RNDr. Jana Zvárová. DrSc.
  Prof. Dr. Shigekoto Kaihara
  doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
  Dr. Bernd Blobel
  Prof. Dr. Bernard Richards
  Prof. Dr. Norbert Victor

  Společnost Dermatovenerologická
  Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.

  Společnost Experimentální a klinické farmakologie a toxikologie
  doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.

  Společnost Flebologická
  Prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.
  MUDr. Čestmír Reček, CSc.
  Doc. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc.

  Společnost Hematologická
  MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
  MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.
  MUDr. Vladimír Koza
  Zdeňka Drobníková

  Společnost Hygieny a komunitní medicíny
  Prof. MUDr. Jaroslav Lener, DrSc.
  Společnost Chirurgická
  MUDr. Vladimír Pokorný, CSc.
  Daniel Jaeck, M.D., FRCS
  Miroslav Miličevič, M.D.,PhD.

  Společnost Infekčního lékařství
  Doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc.

  ČESKÁ INTERNISTICKÁ SPOLEČNOST
  MUDr. Milan Kuman

  Společnost kardiovaskulární chirurgie
  prof. Sir. Magdi Habib Yacoub
  MUDr. Květoslava Pochopová, CSc.
  Prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc.
  Prof. MUDr. Vladimír Kočandrle, DrSc.
  Prof. MUDr. Jiří Bartoš, DrSc.
  Prof. MUDr. Vladimír Kořístek, DrSc.
  Prof. MUDr. Jaromír Vašků, DrSc.
  Prof. MUDr. Alfréd Belán, DrSc.
  Prof. MUDr. Pavel Firt, DrSc.
  Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc.
  Prof. MUDr. Josef Fischer, CSc.
  Prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc.
  Prof. MUDr. Jaroslav Stark, F.R.C.S.

  Společnost klinické biochemie
  RNDr. Josef Kratochvíla
  MUDr. Vladimír Brodan (in memoriam)
  ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

  Společnost Liga proti epilepsii
  Prof. Dr. med. Peter WOLF

  Společnost pro LÉKAŘSKOU MIKROBIOLOGII
  Prof. MUDr. Vladislav Potužník, DrSc.

  Společnost pro metabolická onemocnění skeletu
  Prof. Roman Lorenc, M.D. PhD.

  ČESKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  doc. MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.
  PhDr. Klaus Dieter Lemmen
  Rolf Grewe, M.D.

  ČESKÁ SPOLEČNOST OTOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU
  Prof. dr. M. Nasser Kotby
  Prof. MUDr. Miroslav Novotný. CSc.

  Česká společnost patologická
  Prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc.

  Česká společnost pediatrická
  Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
  Emerit. prim. MUDr. Zdeněk Březina, CSc.
  MUDr. Josef Nováček

  Společnost Pediatricko chirurgická
  Prof. MUDr. Eduard Pekarovič, DrSc.

  Pneumologická a ftizeologická společnost
  MUDr. Jan Plutinský, CSc.
  Doc. MUDr. Antonín Pokorný, CSc.
  Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.
  Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.

  Společnost Psychiatrická
  professor Ahmed Okasha, M.D.
  MUDr. Pavel Tautermann
  Doc. MUDr. Jaroslav Baštecký, CSc.

  Společnost Radiobiologická
  col. Prof. Dr.-Med. Dirk van Beuningen
  Prof. Jelena Borisovna Burlakova, MD.
  Prof. Alexander Nikolajevič Grebenjuk, MD.

  Radiologická SPOLEčnost
  Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.

  ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  prim. MUDr. Marie Sedláčková
  MUDr. Dagmar Mičeková, CSc.
  Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
  MUDr. Jiřina Vítová
  MUDr. Daniel Žlnay

  Společnost Sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
  doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.

  Společnost Sociální pediatrie
  Peter J. Adasek, M.D., F.A.A.P.

  Spolek českých lékařů Praha
  prof. MUDr. František Řehák, DrSc.
  ing. Jiří Michal
  Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc.
  Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
  Prof. Dr. Med. Wolfram Delius

  ČESKÁ SPOLEČNOST Všeobecného lékařství
  Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Čestná členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP

  ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
  prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc.

  SPOLEČNOST Dermatovenerologická
  Prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc.

  ČESKÁ endokrinologiCKÁ společnost
  Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST Pneumologická a ftizeologická
  prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST Radiologická
  MUDr. Leo Steinhart, DrSc.

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP

  ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE
  Professor Tari Haahtela, M.D.
  Doc. MUDr. V. Pohanka, CSc.
  Professor R. Urbanek
  Professor R. Valenta
  Professor A. E. J. DuBois
  Dr. R. Gawlik
  Prof. MUDr. Z. Pelikán
  Professor H. H. Peter
  Prof. MUDr. J. Městecký
  Professor M. M. Eibl
  Professor H. M. Wolf
  Doc. MUDr. P. Pohunek, CSc.

  Společnost BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY
  doc. ing. Vladimír Eck, CSc.

  Společnost Experimentální a klinické farmakologie
  Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST Hygieny a komunitní medicíny
  Prof. MUDr. Jaroslav Lener, DrSc.

  ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. Dr.med. Otto Mehls

  SPOLEČNOST Plastické chirurgie
  Doc. MUDr. Jozef Fedeléš, CSc.
  Doc. MUDr. Jozef Janovič, CSc.
  Prim. MUDr. Ján Koller, CSc.
  Prim. MUDr. Ján Lehotský, CSc.
  Doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc.

  ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost
  Prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.
  MUDr. František Dvořák
  MUDr. Mária Švejnochová
  prim. MUDr. Ivana Pálková
  prim. RNDr. Lev Mezenský
  prim. MUDr. Václava Bártů
  MUDr. Petr Helbich, CSc.
  MUDr. Štefan Petríček
  MUDr. Milan Štěpáník

  ČESKÁ SPOLEČNOST Revmatologická
  Prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST Urologická
  Prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc.

  Předsednictvo ČLS JEP
  Slovenská lékařská společnost
  Dr. Lee Jong-wook
  Professeur Stelios Mantonakis
  Ethiopská lékařská společnost
  Ruská lékařská společnost
  Eitaka Tsuboi, M.D.