Důležitá upozornění

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 
ze dne 23. října 2019 a zák. č. 171/2023 Sb. (zákon o ochraně oznamovatelů), byla přijata opatření k ochraně osob oznamujících
porušení práva.

Oznámení je možno učinit:

a) elektronicky na emailovou adresu: oznamovatel@cls.cz
b) telefonicky na telefonní číslo: 602 249 020
c) listinným oznámením (obálku zřetelně označit: „NEOTVIRAT“) zaslaným k rukám MUDr. Hany Cabrnochové, MBA
    Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., 120 00 Praha 2, Sokolská 31/49
d) osobně (sjednáním schůzky emailem: oznamovatel@cls.cz nebo telefonicky).

Směrnice předsednictva ČLS JEP č. 2/2023 o oznamování možného protiprávního jednání ZDE  

Podobné články