Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Přehled stomatologické péče o pacienty s kongenitálními krvácivými chorobami
Předmět sdělení: Nejčastějšími vrozenými koagulopatiemi u dětských pacientů jsou...
Zdroj: Česká stomatologie
Patomorfologie zánětlivé odpovědi na poranění mozku, hladiny interleukinů v krvi  a genové polymorfismy
Naše studie se zabývá kinetikou akutní zánětlivé reakce (interleukinů a...
Zdroj: Soudní lékařství
Bartov syndróm asociovaný s epidermolysis  bullosa junctionalis a s atréziou pyloru. Nekroptická kazuistika
Bartov syndróm, v literatúre známy aj pod akronymickým názvom CLAS (Congenital...
Zdroj: Česko-slovenská patologie
Pohled laiků, lékařů a pacientů na novou metodu léčby achalázie (POEM) – dotazníková studie
Perorální endoskopická myotomie (POEM) je novou, čistě endoskopickou metodou v...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ
– prospektivní observační studie
Cíl studie: Cílem této národní observační studie bylo zjistit aktuální...
Zdroj: Anesteziologie a intenzivní medicína

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz