Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Thorakoskopická epikardiální ablace fibrilace síní systémem COBRA Fusion jako první část hybridního výkonu
Úvod: Léčba perzistentní a dlouhodobě perzistentní fibrilace síní není uspokojivě...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?
Intenzivní medicína je obor, ve kterém výsledek léčby (outcome) závisí na mnoha...
Zdroj: Anesteziologie a intenzivní medicína
Komorbidity psoriázy
Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující kolem 2–4 % středoevropské...
Zdroj: Časopis lékařů českých
Záchrana diabetické nohy komplexní individualizovanou léčbou diabetika 2. typu: kazuistika
V kazuistice prezentujeme význam komplexní léčby diabetika 2. typu s diabetickou...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Profesní poškození sluchu hlukem – část 2.
Profesní poškození sluchu hlukem způsobuje nevratnou změnu - bazokochleární...
Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých