Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Chirurgická léčba Crohnovy choroby
Chirurgická léčba Crohnovy choroby je významnou součástí celkového léčebného...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s počítačovou tomografií pro dia­gnózu synchronních nádorů
Východiska: Hybridní metoda 18F-FDG PET/ CT byla prokázána jako metoda volby v o...
Zdroj: Klinická onkologie
Vzťah medzi obezitou a závažnosťou hypertenzie u detí a adolescentov
Úvod a metódy: Cieľom štúdie bolo zhodnotiť vzťah medzi obezitou a závažnosťou...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Aneuryzmatická cysta nadledviny
Cíl: Prezentovat kazuistiku vzácného cystického útvaru nadledviny. Kazuistika...
Zdroj: Česká urologie
Využití továrně připravené směsi kyslíku a oxidu dusného v poměru 1:1 v dětské stomatologii
Úvod a cíl práce: Práce se zabývá problematikou využití továrně připravené směsi...
Zdroj: Česká stomatologie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz