Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu – doporučení české studijní skupiny Hodgkinův lymfom
Standardem léčby u mladších pacientů s relabovaným nebo refrakterním Hodgkinovým...
Zdroj: Klinická onkologie
Profesionální proteinová kontaktní dermatitida<br> – popis dvou případů
Autorka popisuje 2 případy profesionální proteinové kontaktní dermatitidy. V...
Zdroj: Česko-slovenská dermatologie
Krvácení po pankreatektomii (PPH), prevalence, diagnostika a řešení
Úvod: Krvácení je považováno za nejzávažnější specifickou komplikaci po resekcích...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Psycho-imuno-endokrinologie štítné žlázy
Historicky si endokrinologové a psychiatři uvědomují, že poruchy v oblasti štítné...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Integrovaná péče: východiska a teoretické vymezení konceptu
Článek se zabývá konceptem integrované péče, jeho dílčími komponenty, východisky a...
Zdroj: Geriatrie a Gerontologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých