Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Možnosti stanovenia sérovej koncentrácie osteokalcínu u pacientov s karcinómom pľúc 
pri podozrení na kostné metastázy
Cieľ: Cieľom tejto práce bolo porovnať hladiny markera kostného metabolizmu v sére...
Zdroj: Klinická onkologie
Dvoudávkové očkovací schéma HPV vakcín u mladých adolescentů
Cíl studie: Přehled nových znalostí o dvoudávkovém očkovacím schématu HPV...
Zdroj: Česká gynekologie
Karcinom prsu na I. chirurgické klinice FN Olomouc – zhodnocení počtu a věku pacientek a přínosu mamárního screeningu
Úvod: Karcinom prsu je nejrozšířenějším zhoubným nádorem u žen. Nejčastěji se toto...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Fibroadenom prsu s pleomorfními stromálními buňkami
Přítomnost zvětšených a pleomorfních jader je obvykle považována za známku...
Zdroj: Česko-slovenská patologie
Tachykardií indukovaná kardiomyopatie
Kardiomyopatie představuje heterogenní skupinu onemocnění srdečního svalu...
Zdroj: Vnitřní lékařství

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz