Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Krvácení po pankreatektomii (PPH), prevalence, diagnostika a řešení
Úvod: Krvácení je považováno za nejzávažnější specifickou komplikaci po resekcích...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Podpora bondingu po pôrode
Bonding predstavuje biokomfort ako pre matku, tak aj dieťa. Cieľom štúdie bolo...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Vliv antidiabetické léčby na skelet nemocných s diabetes mellitus 2. typu
Diabetes mellitus 2. typu je i přes normální, či vyšší kostní hmotu spojen s...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Pankreatické cystické léze u pacientů po transplantaci jater
Úvod: Pankreatické cystické léze (PCL) jsou častým nálezem v obecné populaci s...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých