Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice
Východiska: ČR patří mezi onkologicky nejzatíženější státy v evropském i...
Zdroj: Klinická onkologie
Přehled stomatologické péče o pacienty s kongenitálními krvácivými chorobami
Předmět sdělení: Nejčastějšími vrozenými koagulopatiemi u dětských pacientů jsou...
Zdroj: Česká stomatologie
Patomorfologie zánětlivé odpovědi na poranění mozku, hladiny interleukinů v krvi  a genové polymorfismy
Naše studie se zabývá kinetikou akutní zánětlivé reakce (interleukinů a...
Zdroj: Soudní lékařství

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz