Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
MIKROMYCETÁRNÍ INFEKCE U PACIENTŮ S TERMICKÝM TRAUMATEM
Cíl: Stanovit základní epidemiologické ukazatele u popálených pacientů s...
Zdroj: Acta chirurgiae plasticae
Štúdium slinných proteínov proteomickými metódami pri parodontálnych ochoreniach <br>(Prehľadový článok)
Predmet oznámenia: Cieľom predkladanej práce je podať stručný prehľad o najnovších...
Zdroj: Česká stomatologie
Rivaroxaban u rizikových pacientů
Inhibitory faktoru Xa se v posledních letech dostaly do základní klinické praxe a...
Zdroj: Vnitřní lékařství

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých