Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Aktuality OS/SL ČLS JEP
Ve dnech 20. až 22. května 2015 se v hotelu AURUM v Černém Dole v Krkonoších konal Mezikrajský seminář epidemiologů 2015. Tuto akci pořádala SEM ČLS JEP, organizátorem byl letos protiepidemický odbor KHS Královéhradeckého kraje.
Mezikrajský seminář epidemiologů 2015DŮLEŽITÉ
Předsednictvo ČLS JEP bylo opakovaně osloveno AIFP a požádáno o spolupráci při iniciativě „transparentní spolupráce“...
Prohlášení ČLS JEP k žádosti o spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu
Nakladatelství ČLS
Stereotaktická rádiochirurgia  (LINAC) uveálnych melanómov;  postradiačné komplikácie
Cieľ práce: V práci hodnotíme skupinu pacientov s malígnym melanómom uvey...
Zdroj: Česká a slovenská oftalmologie
Pozdní záchyt syndromu kaudální regrese u dítěte s extrémně nízkou porodní hmotností
Autoři v kazuistickém sdělení popisují výskyt vzácné závažné kongenitální anomálie...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Biliární papilomatóza –  raritní příčina obstrukčního ikteru
Biliární papilomatóza představuje velmi raritní onemocnění charakterizované...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Metabolismus cholesterolu u obézních pacientů s diabetes mellitus 1. typu - vliv redukce hmotnosti
Cíl studie: Diabetes mellitus 1. typu, onemocnění charakterizované absolutní...
Zdroj: Klinická biochemie a metabolismus
Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou hlavy a krku
Východiska: Malnutrice u nemocných s rakovinou hlavy a krku snižuje přežití...
Zdroj: Klinická onkologie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz