Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Pruritus ani
Úvod: Pruritus ani je definován jako kožní onemocnění charakterizované svěděním a...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Extraoseální Ewingův sarkom, primární postižení děložního čípku –  kazuistika
Východiska: Ewingův sarkom bývá nejčastěji diagnostikován u adolescentů a mladých...
Zdroj: Klinická onkologie
Pokračující periferní nervové blokády – přínos pro ortopedické pacienty s diabetes mellitus?
Incidence diabetes mellitus v naší populaci neustále roste. Spolu s tím roste...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Stereotaktická rádiochirurgia  (LINAC) uveálnych melanómov;  postradiačné komplikácie
Cieľ práce: V práci hodnotíme skupinu pacientov s malígnym melanómom uvey...
Zdroj: Česká a slovenská oftalmologie
Pozdní záchyt syndromu kaudální regrese u dítěte s extrémně nízkou porodní hmotností
Autoři v kazuistickém sdělení popisují výskyt vzácné závažné kongenitální anomálie...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz