Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Nakladatelství ČLS
ACTH dependentní Cushingův syndrom
Prevalence endogenního Cushingova syndromu je v evropské populaci nízká, v...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Opioidy a nové trendy v léčbě bolesti
Opioidy jsou dobře známé pro svou schopnost snížit vnímání bolesti bez ztráty...
Zdroj: Časopis lékařů českých
Hepatocelulárny karcinóm na strednom Slovensku – analýza  kohorty 207 pacientov v nemocnici 3. stupňa
Úvod: Vlastnosti hepatocelulárneho karcinómu (HCC) z rôznych geografických oblastí...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Eutanazie a dobrý život: proč je eutanazie (někdy) morální
V tomto článku představuji dle svého názoru nejsilnější argument ve prospěch...
Zdroj: Vnitřní lékařství

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých