Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Anafylaktická reakce po podání sugammadexu při vyvádění z anestezie
Možnost rychlého a předvídatelného zrušení neuromuskulární blokády navozené...
Zdroj: Anesteziologie a intenzivní medicína
Relabující autoimunitní pankreatitida 1. typu: kazuistika
Autoimunitní pankreatitida (AIP) je raritní chronické onemocnění slinivky břišní...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Peyronieho choroba
Peyronieho choroba (PD) je chronické nezhoubné onemocnění penisu charakterizované...
Zdroj: Česká urologie
Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii
Úvod: Dysfágia je častým nálezom po prednej krčnej diskektómii. Incidencia a...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých