Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Karcinom prsu na I. chirurgické klinice FN Olomouc – zhodnocení počtu a věku pacientek a přínosu mamárního screeningu
Úvod: Karcinom prsu je nejrozšířenějším zhoubným nádorem u žen. Nejčastěji se toto...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Primární amyloidóza ureteru
Prezentujeme případ vzácného typu onemocnění, primární amyloidózy ueteru AL typu...
Zdroj: Česká urologie
Neobvyklý zdroj krvácení do gastrointestinálního traktu
Uvádíme případ 62letého muže, který navštívil lékaře pro téměř týden trvající...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz