Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Sinonasální hemangiopericytom
Sinonasální hemangiopericytom je v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin vzácný...
Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie
Obstipace ve stáří
Zácpa postihuje v rozvinutých zemích až 30 % seniorské populace. Může představovat...
Zdroj: Geriatrie a Gerontologie
Neinvazivní hemodynamický monitoring u kriticky nemocných dětí – USCOM <br>Prospektivní observační studie
Úvod: Kardiopulmonální interakce ovlivňují srdeční výdej v průběhu umělé plicní...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Péče o nemocné se symptomatickou a asymptomatickou primární hyperparatyreózou v ambulantní praxi dnes
Cíl práce: Posoudit diagnostické a terapeutické možnosti péče o nemocné s primární...
Zdroj: Vnitřní lékařství

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých