Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice
Kolorektální karcinom (KRK) je třetím nejčastějším zhoubným onemocněním ve...
Zdroj: Časopis lékařů českých
Prognostický význam Pgp, MRP1 a MRP3 u pacientek s karcinomem ovaria
Cíl studie: Cílem této práce je stanovení proteinů rezistence Pgp (P-glykoprotein...
Zdroj: Česká gynekologie
Etanolová zátka v terapii a prevenci katetrové sepse
Vzrůstající počet pacientů s dlouhodobými centrálními žilními katetry je spojen s...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Karotická stenóza – diagnostika a léčba
Diagnostika a léčba karotické stenózy prochází neustálým vývojem. Zejména v...
Zdroj: Vnitřní lékařství

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých