Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Infekcie pri cirhóze pečene –  naše skúsenosti
Infekcia je častou komplikáciou u pacientov s cirhózou pečene majúci vplyv na...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Lumbálna sympatektómia − prehľad svetovej literatúry za posledných 15 rokov
Úvod: U lumbálnej sympatektómie sa ireverzibilne poškodí sympatikový kmeň a...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Novinky v adjuvantní terapii neseminomů stadia I
Testikulární germinální nádory díky vysoké citlivosti k onkologické terapii a...
Zdroj: Klinická onkologie
Příprava <sup>223</sup>Ra a <sup>99m</sup>Tc značených hydroxyapatitů a jejich in vitro stabilita
Úvod: Cílené radionuklidové terapii alfa zářiči je věnována stále větší pozornost...
Zdroj: Nukleární medicína
Porovnání účinku hloubkové oscilace a kombinované terapie na latentní spoušťový bod
Přetěžování svalů horní končetiny při práci na počítači vede ke vzniku spoušťových...
Zdroj: Rehabilitace a fyzikální lékařství

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých