Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
C-reaktivní protein: biomarker sekundární osteoporózy 
a zlomenin při chronických zánětlivých onemocněních
C-reaktivní protein (CRP), sérová složka reaktantů akutní fáze, je asociován s...
Zdroj: Česká revmatologie
Centrum závislosti na nikotinu při Mayo Clinic
Toto špičkové světové pracoviště poskytlo od roku 1988 léčbu závislosti na tabáku...
Zdroj: Časopis lékařů českých
Léčba vedolizumabem u pa­cientů s idiopatickými střevními záněty 
v České republice
Úvod: Vedolizumab je antiintegrinová protilátka selektivně blokující migraci...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Význam hodnocení ventilační efektivity VE/VCO<sub>2</sub> slope u pacientů se srdečním selháním
Srdeční selhání (SS) je doprovázeno celou řadou symptomů, které výrazně snižují...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Lymfedém po operacích na spádových lymfatických uzlinách pro karcinom prsu
Východiska: Léčba karcinomu prsu je zásadně multimodální a její nedílnou součástí...
Zdroj: Klinická onkologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých