Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Nakladatelství ČLS
Srovnání stanovení koncentrace volných lehkých řetězců na analyzátoru Spa<sub>PLUS</sub> a Immage 800
Cíl studie: Cílem experimentu bylo porovnat stanovení koncentrace volných lehkých...
Zdroj: Klinická biochemie a metabolismus
Postavení chemoterapie v pooperační léčbě low-grade gliomů
Východiska: Ke standardním pooperačním přístupům u low-grade gliomů dnes patří...
Zdroj: Klinická onkologie
Starší řidiči, mobilita a bezpečnost
Ve většině zemí představují senioři v současné době nejrychleji rostoucí...
Zdroj: Geriatrie a Gerontologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých