Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Operační řešení u velmi pokročilých rhegmatogenních amocí
Rhegmatogenní odchlípení sítnice je závažná nitrooční patologie. Terapeutické...
Zdroj: Česká a slovenská oftalmologie
Obstrukční syndrom spánkové apnoe - srovnání efektivity různých chirurgických přístupů
Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnocení účinnosti různých chirurgických...
Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie
Problematika arteriální hypertenze v otázkách
 a odpovědích
Arteriální hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění, které...
Zdroj: Geriatrie a Gerontologie
Kam směřuje vývoj nových antituberkulotik? <br>Část 2 – Hodnocení<em> in vitro</em>
Článek pokračuje v publikaci z roku 2012 (Čes. slov. Farm. 2012; 31, 150–158)....
Zdroj: Česká a slovenská farmacie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz