Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Neuropatia n. suprascapularis
Východisko: Prevalencia bolesti plecového kĺbu v bežnej populácii varíruje medzi 7...
Zdroj: Rehabilitace a fyzikální lékařství
Fertilitu zachovávající léčba borderline tumoru ovaria – kazuistika
Boderline tumory vaječníků jsou nádory s nízkým stupněm malignity. Častěji než...
Zdroj: Česká gynekologie
Léčba chronické virové hepatitidy C simeprevirem
Přehlednou formou jsou prezentovány základní informace o simepreviru a jeho užití...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Imunofenotypizace a jiné využití průtokové cytometrie u akutních leukémií
Cytometrická imunofenotypizace patří k nejpřínosnějším metodám pro diagnostiku AL...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Malígne nádory štítnej žľazy
Úvod: Incidencia zhubných nádorov štítnej žľazy má stúpajúcu tendenciu. Cieľom...
Zdroj: Klinická onkologie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz