Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Jak postupovat při léčení idiopatické skoliózy
Skolióza je trojrozměrná deformita páteře. Nejčastěji se setkáváme s idiopatickou...
Zdroj: Časopis lékařů českých
Tuberkulózní meningitidy v České republice – konfrontace s diagnózou po 20 letech
V následujícím článku prezentujeme tři kazuistiky pacientů s tuberkulózní...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Zapojení PIWI-interagujících RNA do procesů kancerogeneze prostřednictvím regulace genové exprese
Východiska: Za poslední desetiletí přibyly stovky studií, jež souhlasně prokázaly...
Zdroj: Klinická onkologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých