Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Histologické typy děložních myomů u pacientek v reprodukčním věku a postmenopauze
Cíl: Hodnocení incidence výskytu histologických variant děložních myomů u...
Zdroj: Česká gynekologie
Intrafamiliárna fenotypová variabilita klasického 
Marfanovho syndrómu
Marfanov syndróm je zriedkavé, systémové ochorenie spojivového tkaniva s...
Zdroj: Česko-slovenská pediatrie
Periostální osteosarkom  - osobní zkušenost s pěti případy
Popisováno je pět případů periostálního osteosarkomu dětí a mladých dospělých ve...
Zdroj: Česko-slovenská patologie
Chirurgické možnosti léčby obstipace: stručný přehled
Pacienti s nezvladatelnou chronickou obstipací by měli být vyšetřeni...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Problém přípustných limitů preciznosti v regulačních diagramech
Cíl: Korektní odvození přípustných limitů preciznosti pro správné nastavení...
Zdroj: Klinická biochemie a metabolismus

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz