Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Nové léčebné postupy s využitím mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v otorinolaryngologii
Mezenchymálních kmenové buňky (MSC) jsou využívány k regeneraci poškozené...
Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie
NÁSLEDKY INJEKČNÍ APLIKACE CIZORODÝCH LÁTEK POD KŮŽI PENISU
Od nepaměti muži experimentují se zvětšováním svého penisu. I v dnešní době si...
Zdroj: Česká urologie
Polohování dlouhodobě imobilních a terminálních pacientů
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, zda ošetřovatelské postupy popisované ve...
Zdroj: Rehabilitace a fyzikální lékařství
Endoskopické řešení volvulu sigmatu
Prezentujeme kazuistiku 37leté pacientky přijaté pro křečovité bolesti břicha a...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Vyhodnocení výživových zvyklostí ve studii karcinomu pankreatu
Východiska: Karcinom pankreatu je závažnou a rychle progredující diagnózou. Méně...
Zdroj: Klinická onkologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých