Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Malígne nádory štítnej žľazy
Úvod: Incidencia zhubných nádorov štítnej žľazy má stúpajúcu tendenciu. Cieľom...
Zdroj: Klinická onkologie
Možnosti terapie agonisty receptoru pro GLP1 u diabetiků s nefropatií
Inkretinový hormon GLP1 (glucagon-like peptid 1) má kromě vlivu na pankreas také...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Akarodermatitidy – roztočové dermatitidy
Akarodermatitidy jsou v klinické praxi velmi častým onemocněním. Postihují zejména...
Zdroj: Česko-slovenská dermatologie
Tuberkulóza
 v seniorském věku
Tuberkulóza (TBC) zůstává za HIV celosvětově druhým nejčastějším smrtelným...
Zdroj: Geriatrie a Gerontologie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz