Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty – efektivita a toxicita
Východiska: Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužské...
Zdroj: Klinická onkologie
Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí
Cíle: Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního...
Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie
Centrum závislosti na nikotinu při Mayo Clinic
Toto špičkové světové pracoviště poskytlo od roku 1988 léčbu závislosti na tabáku...
Zdroj: Časopis lékařů českých
Léčba vedolizumabem u pa­cientů s idiopatickými střevními záněty 
v České republice
Úvod: Vedolizumab je antiintegrinová protilátka selektivně blokující migraci...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých