Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Test barvením pro snadnou identifikaci požitého povrchového aktivačního činidla
Screeningové testy pro identifikaci chemických látek poskytují důležité výsledky...
Zdroj: Soudní lékařství
Tubulo-intersticiální rejekce štěpů ledviny
Tubulo-intersticiální rejekce představuje T-buňkami zprostředkovanou rejekci...
Zdroj: Česko-slovenská patologie
Léčba makulárního edému při okluzi centrální sítnicové žíly OZURDEXEM
Makulární edém při okluzi sítnicové žíly je druhá nejčastější cévní příčina...
Zdroj: Česká a slovenská oftalmologie
Agminátní histiocytomy
Agminátní histiocytomy jsou velmi vzácnou benigní klinickou variantou fibrózního...
Zdroj: Česko-slovenská dermatologie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz