Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Inkluzivní mobilita – o dopravě a stárnutí populace měst
Inkluzivní mobilita – o dopravě a stárnutí populace měst jsou projekty Evropské u...
Zdroj: Geriatrie a Gerontologie
Možnosti korekcie recidívy pectus excavatum u dospelých pacientov a adolescentov
Úvod: Recidíva pectus excavatum je najzávažnejšou neskorou komplikáciou primárnej...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Nový lék je výrazně účinnější nežli inhibitory ACE u chronického srdečního selhání
Studie PARADIGM-HF porovnala u pacientů se systolickým chronickým srdečním...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Možnosti stanovenia sérovej koncentrácie osteokalcínu u pacientov s karcinómom pľúc 
pri podozrení na kostné metastázy
Cieľ: Cieľom tejto práce bolo porovnať hladiny markera kostného metabolizmu v sére...
Zdroj: Klinická onkologie

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz