Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Nakladatelství ČLS
Snižování počtu císařských řezů v Krajské nemocnici Liberec – hodnocení podle Robsona
Cíl studie: Využití modifikované Robsonovy klasifikace k retrospektivní analýze...
Zdroj: Česká gynekologie
Osteomyelitis centrální části lební baze
Osteomyelitida centrální části lební baze (OBL) je vzácné, život ohrožující...
Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie
Role videolaryngoskopie v perioperační medicíně
Videolaryngoskopie je technika tracheální intubace, která využívá nepřímé...
Zdroj: Anesteziologie a intenzivní medicína
Analýza aktivity nukleosidových transportérů u chemorezistentního nádoru prostaty s využitím průtokové cytometrie
Východiska: Nukleosidové analogy představují významnou skupinu léčiv zvaných...
Zdroj: Klinická onkologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých