Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Biliární papilomatóza –  raritní příčina obstrukčního ikteru
Biliární papilomatóza představuje velmi raritní onemocnění charakterizované...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Metabolismus cholesterolu u obézních pacientů s diabetes mellitus 1. typu - vliv redukce hmotnosti
Cíl studie: Diabetes mellitus 1. typu, onemocnění charakterizované absolutní...
Zdroj: Klinická biochemie a metabolismus
Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou hlavy a krku
Východiska: Malnutrice u nemocných s rakovinou hlavy a krku snižuje přežití...
Zdroj: Klinická onkologie
Ektopie srdce – kazuistika
Cíl studie: Popis případu ultrazvukové detekce ektopie srdce u plodu ve 23. týdnu...
Zdroj: Česká gynekologie
Metastázy do pankreatu − diagnostika a možnosti radikální léčby, komplikace, přežívání
Úvod: Metastázy do pankreatu nejsou obvyklé, nárůst jejich incidence je však v...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz