Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Analýza biologické léčby psoriázy ve FN Hradec Králové v letech 2006–2011
Biologická léčba psoriázy je zatím nejmodernější, nejnákladnější a vysoce účinný...
Zdroj: Česko-slovenská dermatologie
Chirurgická léčba Crohnovy choroby
Chirurgická léčba Crohnovy choroby je významnou součástí celkového léčebného...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s počítačovou tomografií pro dia­gnózu synchronních nádorů
Východiska: Hybridní metoda 18F-FDG PET/ CT byla prokázána jako metoda volby v o...
Zdroj: Klinická onkologie
Postpunkční cefalea v porodnictví
Postpunkční cefalea (PDPH – postdural puncture headache) je v porodnictví p...
Zdroj: Anesteziologie a intenzivní medicína

Vyberte časopis ČLS
Premium účet proLékaře.cz