Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Nakladatelství ČLS
Efekt ustekinumabu u pacienta refrakterního na ostatní biologickou léčbu
Kazuistika popisuje případ nemocné, u níž byla diagnostikována Crohnova choroba v...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Poškození šlach vyvolané léky
Poškození šlach patří mezi méně známé nežádoucí účinky některých léčiv. Donedávna...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Plicní lobektomie pro bronchogenní karcinom  u osmdesátiletých pacientů
Úvod: Celosvětově dochází k prodlužování střední délky života a stárnutí...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích
Práce se zabývá sekundárními příznaky postižení u osob se zdravotním postižením...
Zdroj: Časopis lékařů českých
Výskyt děložních sarkomů v západních Čechách, Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň
Cíl studie, název a sídlo pracoviště: Cílem této studie na Gynekologicko...
Zdroj: Česká gynekologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých