Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii
Úvod: Dysfágia je častým nálezom po prednej krčnej diskektómii. Incidencia a...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty – efektivita a toxicita
Východiska: Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužské...
Zdroj: Klinická onkologie
Dodržování publikačních standardů  v časopisu Rozhledy v chirurgii
Úvod: Publikační standardy vznikly s cílem zlepšit kvalitu odborných článků...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí
Cíle: Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního...
Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých