Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Kontakty

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel.: (+420) 224 266 223               fax: (+420) 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 

Aktualizace webu ČLS JEP, z.s. je zpracovávána do 5 pracovních dnů.
Při větších aktualizacích je nutné počítat s 10 i více dny na aktualizaci.

Správce stránek
e-mail: cls@meditorial.cz