Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny | Ceny 2006
Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2006

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

  ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. Giuseppe Maria Andreozzi, M.D.
  Prof. MUDr. Alfréd Belán, DrSc.
  Prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

  Společnost DĚTSKÉ NEUROLOGIE
  MUDr. Miroslav Bejšovec

  ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ Společnost
  Prof. Frans Andre Van Assche

  ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr.Vlastimil Ščudla, CSc.
  Prof. ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

  ČESKÁ HEPATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
  Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
  Doc. MUDr. Jaroslav Stránský, CSc.

  společnost Hygieny a komunitní medicíny
  MUDr. František Kotěšovec
  MUDr. Jaroslav Dvořák

  Česká společnost chirurgie ruky
  Doc. MUDr. Karel Dlabal, CSc.

  ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.
  Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.
  Prof.MUDr. Bohumil Hučín,DrSc.

  ČESKÁ Společnost INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ
  MUDr. Jaroslav Koten

  Česká společnost klinické BIOCHEMIE
  Doc. RNDr. Petr Štern, CSc.

  Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
  Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
  Prof. Dr. med. Herbert Lochs

  Společnost nemocí z povolání
  Doc. MUDr. Jarmila Fialová, CSc.
  Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.
  Prof. MUDr. František Hůzl, CSc.
  MUDr. Jiří Slepička

  ČESKÁ SPOLEČNOST OTOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU
  Univ. - Prof. Dr. Med. Klaus Allbeger

  Česká pediatrická SPOLEČNOST
  Doc.MUDr. Jaroslav Homola, CSc.

  Česká pediatricko chirurgická společnost
  Em. Prim. MUDr. Miroslava Králová, PhD.

  Česká pneumologická a ftizeologická společnost
  Prim. MUDr. Jarmila Fišerová
  MUDr. Věra Jílková
  MUDr. Eva Králíková, CSc.
  MUDr. Pavla Nykodýmová
  MUDr. Jiří Balý

  PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
  MUDr. Zdeněk Bašný
  Prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc.
  Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

  SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. Dr.med. António José Pacheto Paplha
  Prof. Dr. med. Robert Porto
  Prof. Dr. med. Zbigniew Lew-Starowicz

  SPOLEČNOST SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A ŘÍZENÍ PÉČE O ZDRAVÍ
  Ing. Lubomír Kružík, CSc.

  STOMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  MUDr. Julie Thořová, CSc.

  SPOLEČNOST pro studium a léčbu bolesti
  MUDr. Stanislav Fabuš

  Spolek lékařů Zlín - Uherské Hradiště - Kroměříž
  Prim. MUDr. Jiří Bakala

  Spolek českých lékařů Praha
  Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.
  Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Čestné členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP


  Společnost infekčního lékařství
  Prof. MUDr. Ondřej Bálint, CSc.

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP


  Česká endokrinologická společnost
  Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

  čESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
  Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
  Prim. MUDr. Jiří Horák

  Česká chirurgická společnost
  Prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc.
  MUDr. Rudolf Kleisl

  Česká pediatrickÁ SPOLEČNOST
  Doc.MUDr. Oldřich Šnobl, Csc.
  Prof. Dr.med. Jochen H. Ehrich

  ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost
  Prof. MUDr. PhMr. Cyril Šimeček, DrSc.
  Doc. MUDr. Otakar Měřička, CSc.
  MUDr. Marta Meluzínová

  Předsednicto
  Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.
  Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.

  PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

  SPOLEČNOST PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
  Prof. MUDr. Dr.h.c. Zdeněk Dienstbier, DrSc.

  Společnost pro transfúzní lékařství
  MUDr. Vladimír Kulich

  ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

  SPOLEK LÉKAŘŮ LITOMYŠL
  Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc.
  Prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc.