Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. (15členné, zvolené na Sjezdu delegátů dne 28.1.2015)

předseda:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

 

čestný předseda:

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

 

1. místopředseda:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

 

2. místopředseda:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

 

3. místopředseda:          

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

 

vědecký sekretář:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 

pokladník:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

 

členové předsednictva:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

 

 

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

 

 

MUDr. Otto Herber

 

 

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

 

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Ph.D. 

 

 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

 

 

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

 

 

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

 

 

Revizní komise ČLS JEP, z.s.  (3členná, zvolená na Sjezdu delegátů dne 28.1.2015) 

předsedkyně revizní komise:

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

 

členové revizní komise:         

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc .

 

 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 

 

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 

 

prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

 

Předsednictva a revizní komise ČLS JEP, z.s. v historii

Předsednictvo a revizní komise v období 2011 - 2015

Předsednictvo a revizní komise v období 2007 - 2011

Předsednictvo a revizní komise v období 2003 - 2007

Předsednictvo a revizní komise v období 1999 - 2003