ČR nebude mezi 106 zeměmi, které budou v únoru 2006 rozhodovat o dalším osudu globální dohody o tabáku

Rámcová úmluva o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC, viz WWW.FCTC.ORG nebo česky informace na WWW.DOKURTE.CZ , kde je překlad v rámci "legislativy") byla přijata po pětiletém jednání (1999-2003) 21. května 2003 zástupci 192 členských zemí WHO (Světové zdravotnické organizace). Obsahuje základní MINIMÁLNÍ obecně/globálně platná pravidla kontroly tabáku (kontrola pašování cigaret, informace pro spotřebitele včetně zdravotních varování na obalech, prevence, léčba a ochrana nekuřáků, nekuřácké veřejné prostory atd.). Její implementace by mohla zachránit miliony životů. Je to první právně závazný dokument v historii WHO, podobá se např. Kyotskému protokolu. Ke dnešnímu dni ji ratifikovalo 106 zemí, což reprezentuje přibližně tři čtvrtiny světové populace, 168 zemí ji podepsalo (= 91,4 % světové populace).

Dnes, 8. 11. 2005, vypršela lhůta pro uložení ratifikačních listin v paláci OSN v New Yorku: Česká republika bohužel není mezi stovkou zemí, které to udělaly. Znamená to, že nebude mít hlasovací právo na únorovém jednání o další podobě FCTC - naše delegace se bude moci zúčastnit jen jako pozorovatel.

Doufejme, že do dalšího termínu se ratifikace uskuteční a v roce 2007 tak budeme plnohodnotnými členy tohoto mezinárodního společenství.

MUDr. Eva Králíková, CSc., 1.LF UK a VFN v Praze,
za Pracovní skupinu pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při ČLS JEP