Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pracovní skupiny | Prevence a léčba závislosti na tabáku | 106 zemí
Rámcová úmluva o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC, viz WWW.FCTC.ORG nebo česky informace na WWW.DOKURTE.CZ , kde je překlad v rámci "legislativy") byla přijata po pětiletém jednání (1999-2003) 21. května 2003 zástupci 192 členských zemí WHO (Světové zdravotnické organizace). Obsahuje základní MINIMÁLNÍ obecně/globálně platná pravidla kontroly tabáku (kontrola pašování cigaret, informace pro spotřebitele včetně zdravotních varování na obalech, prevence, léčba a ochrana nekuřáků, nekuřácké veřejné prostory atd.). Její implementace by mohla zachránit miliony životů. Je to první právně závazný dokument v historii WHO, podobá se např. Kyotskému protokolu. Ke dnešnímu dni ji ratifikovalo 106 zemí, což reprezentuje přibližně tři čtvrtiny světové populace, 168 zemí ji podepsalo (= 91,4 % světové populace).

Dnes, 8. 11. 2005, vypršela lhůta pro uložení ratifikačních listin v paláci OSN v New Yorku: Česká republika bohužel není mezi stovkou zemí, které to udělaly. Znamená to, že nebude mít hlasovací právo na únorovém jednání o další podobě FCTC - naše delegace se bude moci zúčastnit jen jako pozorovatel.

Doufejme, že do dalšího termínu se ratifikace uskuteční a v roce 2007 tak budeme plnohodnotnými členy tohoto mezinárodního společenství.

MUDr. Eva Králíková, CSc., 1.LF UK a VFN v Praze,
za Pracovní skupinu pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při ČLS JEP