Kontakt

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Registrována Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou L 1190
Sídlo: Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
IČO: 00444359
DIČ: CZ00444359 

  +420 224 266 201   czma@cls.cz

Bankovní spojení

ČSOB, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 500617613/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613

IDDS: sjakvbx

Upozornění: pro zaslání členských příspěvků platí samostatný účet č. 0190837708/0300

   Facebook

   Instagram

Certifikát LEI | Oznamovatelé

Rychlý kontakt

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 8:00 - 16:00
Út: 8:00 - 16:00
St: 8:00 - 16:00
Čt: 8:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 15:00
So: Zavřeno
Ne: Zavřeno

Lékařský dům je otevřen Po-Pá od 7:00 do 20:00 hodin.

Sídlo

Sekretariát ČLS JEP, z.s. sídlí ve 4. patře Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

Kontakty na jednotlivá oddělení

Sekretariát ČLS JEP, z.s.

ředitelka sekretariátu: 
Monika Šenderová
telefon: +420 224 266 215
GSM: +420 731 476 665
e-mail: monika.senderova@cls.cz

Sekretariát ČLS JEP, z.s.

asistentka předsedy:
PhDr. Jaroslava Veselá
telefon: +420 224 266 223 
GSM: +420 603 553 879
e-mail: czma@cls.cz

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.

vedoucí: 
Linda Jungwirthová
telefon: +420 226 522 444
GSM: +420 778 775 059
e-mail: jungwirthova@cls.cz

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.

evidence členů, volby:
Dana Hanušová
telefon: +420 224 266 708 
GSM: +420 773 307 009
e-mail: hanusova@cls.cz

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.

evidence členů, členské příspěvky, akrediatce akcí u ČLK:
Marcela Havlíková
telefon: +420 224 266 226
GMS: +420 778 471 007 
e-mail: havlikova@cls.cz

Ekonomické oddělení ČLS JEP, z.s.

vedoucí:
Magdalena Menclová
telefon: +420 224 266 218
GSM: +420 605 572 607
e-mail: menclova@cls.cz

Ekonomické oddělení ČLS JEP, z.s.

přijaté faktury,
tuzemské a zahraniční cestovní příkazy:

Petra Valtová
telefon: +420 224 266 228
GSM: +420 775 894 455
e-mail: valtova@cls.cz

Ekonomické oddělení ČLS JEP, z.s.

mzdy, finanční účetní:
Helena Slivanská
telefon: +420 224 266 218
GSM: +420 777 492 280
e-mail:  slivanska@cls.cz

Ekonomické oddělení ČLS JEP, z.s.

fakturace, finanční účetní:
Michaela Holášková
telefon: +420 224 266 228
GSM: +420 773 748 367
e-mail:  holaskova@cls.cz

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP, z.s.

vedoucí:
Mgr. Silvie Hájková
telefon: +420 296 181 805
GSM: +420 773  737 782
E-mail: nto@cls.cz

Hospodářsko technická správa ČLS JEP, z.s.

vedoucí:
Hana Hřibová
telefon: +420 224 266 217
GSM: +420 606 624 165
e-mail: hribova@cls.cz

Hospodářsko technická správa ČLS JEP, z.s.

asistentka HTS:
Stanislava Kůsová
telefon: +420 224 266 217
GSM: +420 771 257 075
e-mail: kusova@cls.cz

Hospodářsko-technické oddělení ČLS JEP, z.s.

technická podpora:
Michal Stavinoha
telefon: +420 224 266 828 
GMS: +420 773 553 879  
e-mail: stavinoha@cls.cz

Dokumenty a formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Jak se stát členem ČLS JEP a vybrané odborné společnosti?

Stačí řádně vyplnit on-line přihlášku, která je k dispozici na těchto stránkách. 

Můžu být členem pouze odborné společnosti?

Nikoliv. Členství v odborné společnosti, která je organizační složkou ČLS JEP je možné pouze se základním členstvím ČLS JEP. Tak jako členství v sekcích, které některé odborné společnosti nabízí, je podmíněno členstvím v dané společnosti.

Kdy se stávám řádným členem ČLS JEP?

Když dojde k zaevidování výborem schválené přihlášky v centrální evidenci členů ČLS JEP a úhradou stanovených členských příspěvků. 

Jak se dozvím, že mé členství je již schválené?

V okamžiku, kdy referentka zaeviduje schválenou přihlášku do systému členské databáze, obdržíte na zadanou emailovou adresu automatickou zprávu o vzniklém členství a to spolu s podklady k úhradě ročních členských příspěvků. Pozor! Za každé schválené členství obdržíte jednu emailovou zprávu.  Vždy za ČLS JEP a každou přiřazenou odbornou společnost (OS).  Částky příspěvků pouze sečtěte a zašlete na zadané platební údaje. Doba vyřízení přihlášky zpravidla závisí na frekvenci zasedání výborů odborných společností.

Jak mohu členství v ČLS JEP zrušit?

Vždy písemnou formou. Vyplněný formulář či informaci o zrušení, zašlete na emailové adresy členské evidence či poštou na adresu ČLS JEP. Členství v OS doporučujeme rušit vždy ke konci kalendářního roku.  Předejdete tak platbě členského příspěvku v případě, že byste se rozhodli členství rušit v průběhu roku. Členské příspěvky jsou stanoveny ročně a nelze z nich určit poměrnou část. Budete-li tedy rušit členství v průběhu kalendářního roku, je třeba dostát závazku platby za stávající rok.

Jak se dozvím, že mé členství bylo zrušené?

Ať již členství rušíte na základě žádosti či vám bylo z výše uvedených důvodů zrušeno, vždy obdržíte informaci automatickou emailovou zprávu. Proto je důležité, aby vaše emailové adresy byly aktuální. Z důvodů silných antivirových ochran lékařských pracovišť, doporučujeme uvádět emailové adresy soukromé. Předejdete tak možnosti, že vám zpráva nebude doručena (spam, plná schránka, odmítnutí zprávy vlivem ochrany softwaru příjemce atd.)

Co se stane, nebudu-li členské příspěvky platit?

Dle platných stanov ČLS JEP -  Stanovy ČLS JEP  se při opakovaném neplacení příspěvků vystavujete možnému zrušení členství ČLS JEP a jeho organizačních složek.  V tomto případě ovšem neplatí, že členství bude automaticky zrušeno a případné dlužné částky budou anulovány. V případě, že bude členství zrušeno na základě neplacení členských příspěvků za období dvou let a více, úhrada dlužné částky na členských příspěvcích bude při následném přihlášení požadována. Bez předešlé úhrady, nelze členství v ČLS obnovit či se následně přihlásit.

Kdy a jak se hradí členské příspěvky?

Výzvy k úhradě ročních členských příspěvků jsou odesílány na zadané emailové adresy v členské databázi zpravidla začátkem každého kalendářního roku. Těm členům, kteří v databázi uvedenou emailovou adresu nemají, je zasílána výzva k úhradě složenkou na zadanou korespondenční adresu. Upomínky k úhradě dlužných částek jsou opakovaně odesílány stejným způsobem. Výzvy odcházejí automaticky z url adresy cle@cls.cz , nejedná se tedy o spam. Výzva obsahuje celkovou částku k úhradě (za všechna členství), včetně případných dluhů z minulých období, bankovní spojení k účtu pro platbu členských příspěvků (0190837708/0300) a  v.s.  Variabilní symbol je vaším evidenčním číslem, pod kterým se došlé platby párují v systému. Proto prosím věnujte pozornost správnosti údajů při zadávání v e-bankovnictví. Při jakékoliv zadané chybě, kontaktujte pí. Havlíkovou havlikova@cls.cz , která má evidenci plateb na starosti.

Musím hradit plnou výši členských příspěvků, když jsem na rodičovské dovolené či v důchodu?

Nemusíte. Stačí si zažádat o snížení příspěvků z uvedeného důvodu. Čitelně vyplníte a podepíšete formulář žádosti a odešlete na centrální evidenci členů. Není nutné zasílat poštou, stačí v příloze emailové zprávy.  Žádáte-li o snížení čp z důvodu RD, je třeba též doložit kopii RL miminka, jinak nemůže být žádost zpracována.  Vyčkejte, až bude žádost kompletně vyřízena, tj. budou vám přiznány slevy ve všech OS. Každá sleva je do systému zadávána individuálně vždy po jejím schválení výborem OS a předání na členskou evidenci. Po zadání slevy do systému, obdržíte automatickou zprávu s veškerými informacemi a platebními údaji k úhradě. Vždy prosím vyčkejte, až budete mít žádost kompletně vyřízenou ze všech společností a následně členské příspěvky uhraďte.

Kde mám hlásit změny svých údajů?

Kontaktní údaje je možné aktualizovat v Profilu člena , změnu emailu je nutné nahlásit na cle@cls.cz

Veškeré informace stran členství v ČLS JEP (vznik , zrušení, přiznání slev, výzvy k úhradě) jsou zasílány automaticky na zadané emailové adresy v databázi.