Pracovní skupiny a komise

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny vytvořené na základě smluv o spolupráci se společnostmi stojícími mimo ČLS JEP

Pracovní skupina pro oblast řešení problému hojení ran, diagnostiky a komplexní léčby

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
lenka.veverkova@fnusa.cz

Sekretariát společnosti:
AMCA, spol. s r. o.
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49

128 00  Praha 2

Mgr. Jakub Uher
t: +420 731 496 062
e: sekretariat@cslr.cz 

Pracovní skupina pro oblast tělovýchovného lékařství

doc. MUDr. Matoulek Martin, Ph.D.
tel: 224 962 991
mmato@lf1.cuni.cz

Pracovní skupina pro oblast diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy

doc. MUDr. Vrablík Michal, Ph.D.
tel: 604 236 637
vrablikm@seznam.cz

Pracovní skupina pro oblast problému anatomie

prof. MUDr. Smetana Karel, DrSc.
tel: 224 965 873
Karel.Smetana@lf1.cuni.cz

Pracovní skupina pro oblast ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

MUDr. Jiří Běhounek st.sekretář ČSOT
tel: 602 481 434
behounek.j@kr-vysocina.cz

Pracovní skupina pro oblast nefrologie

prof. MUDr. Tesař Vladimír, DrSc., MBA, FASN
tel: 267 162 579, 739 035 601
vladimir.tesar@vfn.cz

Pracovní skupina pro oblast neuropsychofarmakologie

Mgr. Horáková Petra
tel: 775 592 277
horakova@cnps.cz

Pracovní skupina farmakoekonomiky a hodnocení zdravotnických technologií

MUDr. Jana Skoupá, MBA
tel: 602 248 713
jana.skoupa@iol.cz

Pracovní skupina pro oblast aplikované behaviorální analýzy

MUDr. Jana Gandalovičová
tel: 777 831 411
psaba@centrum.cz

Pracovní skupina podpory rozvoje zdravotní gramotnosti

PhDr. Zdeněk Kučera
tel: 602 222 784
zdenku@gmail.com

Pracovní skupina pro oblast spánkové medicíny

MUDr. Jana Vyskočilová
tel: 603 163 235
mudr.janavyskocilova@gmail.com

Komise

Předsednictvo

Všichni členové