Spolupráce s AIFP

Transparentní spolupráce

Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu medicínského výzkumu.
Odborníci disponují cennými znalostmi o nemocech a jejich léčbě, které pomáhají farmaceutickým společnostem posouvat hranice moderní medicíny.Obě strany se pravidelně setkávají během vědeckého výzkumu, klinického hodnocení, vzdělávacích aktivit atp.
Je to však právě spolupráce mezi odborníky a průmyslem, jež může vytvářet potenciál pro střet zájmů. Jsme svědky tlaku veřejnosti, médií i politiků na zprůhlednění a objasnění těchto vztahů.
Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) po diskusi s odbornými i průmyslovými kapacitami proto přistoupila k přijetí Disclosure kodexu, který dává vzniknout iniciativě "Transparentní spolupráce".

Co přináší "Transparentní spolupráce"?

Primárním cílem této celoevropské iniciativy, jejímž vzorem je americký Sunshine Act, je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb.

Informace o spolupráci [PDF]

Spolupráce na prvních dvou ročnících Akademie pacientských organizací (APO)

EUPATI do ČR

V roce 2021 se předseda ČLS JEP a ředitel AIFP dohodli na společném projektu EUPATI do ČR.

Terapie budoucnosti

Terapie budoucnosti je edukační projekt Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), jehož cílem je seznámení odborné i laické veřejnosti s nejmodernějšími léčebnými směry a možnostmi. V jeho rámci jsou realizovány zejména přednášky pro odborníky ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.

Semináře realizované v rámci projektu:

29. 9. 2021 - CAR T buněčná terapie
Záznam   Výstup z akce [PDF]

7. 12. 2021 – Léčba a prevence pomocí mRNA
Záznam   Výstup z akce [PDF]

12. 4. 2022 - Genová terapie
Záznam  Pozvánka 

9. 1. 2023 - Oligonukleotidové terapie
Záznam  Pozvánka 

25. 5. 2023 - Konjugované monoklonální protilátky
Záznam

Souhrnná tisková zpráva