Odborné časopisy

Časopis lékařů českých

(8x ročně)

Praktický lékař

(6x ročně)

Svět praktické medicíny

Nabídka ostatních časopisů ČLS JEP, z.s.

Acta chirurgiae plasticae

(2x ročně)

Anesteziologie a intenzivní medicína

(6x ročně)

Česká a slovenská farmacie

(6x ročně)

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

(6x ročně)

Česká a slovenská oftalmologie

(6x ročně)

Česká a slovenská psychiatrie

(6x ročně)

Česká gynekologie

(6x ročně)

Česká radiologie

(4x ročně)

Česká revmatologie

(4x ročně)

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

(4x ročně)

Česká urologie

(4x ročně)

Česko-slovenská dermatologie

(6x ročně)

Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství

(4x ročně)

Česko-slovenská pediatrie

(6x ročně)

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

(4x ročně)

Gastroenterologie a hepatologie

(6x ročně)

Geriatrie a gerontologie

(4x ročně)

Klinická biochemie a metabolismus

(4x ročně)

Klinická onkologie

(6x ročně)

Lékař a technika

(4x ročně)

Nukleární medicína

(4x ročně)

Otorinolaryngologie a foniatrie

(4x ročně)

Pracovní lékařství

(4x ročně)

Practicus

(10x ročně)

Rehabilitace a fyzikální lékařství

(4x ročně)

Revizní a posudkové lékařství

(4x ročně)

Rozhledy v chirurgii

(12x ročně)

Transfuze a hematologie dnes

(4x ročně)

Vnitřní lékařství

(12x ročně)

Kontakt

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP, z.s.

Mgr. Silvie Hájková
telefon: +420 296 181 805
GSM:+420  773  737 782
e-mail: nto@cls.cz