Odborné časopisy

Časopis lékařů českých

800 Kč (8x ročně)

Praktický lékař

468 Kč (6x ročně)

Svět praktické medicíny

240 Kč

Nabídka ostatních časopisů ČLS JEP, z.s.

Acta chirurgiae plasticae

957 Kč (4x ročně)

Anesteziologie a intenzivní medicína

500 Kč (5x ročně)

Česká a slovenská farmacie

930 Kč (6x ročně)

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

875 Kč (6x ročně)

Česká a slovenská oftalmologie

540 Kč (6x ročně)

Česká a slovenská psychiatrie

600 Kč (6x ročně)

Česká gynekologie

550 Kč (6x ročně)

Česká radiologie

560 Kč (4x ročně)

Česká revmatologie

456 Kč (4x ročně)

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

700 Kč (4x ročně)

Česká urologie

(4x ročně)

Česko-slovenská dermatologie

606 Kč (6x ročně)

Česko-slovenská neonatologie

300 Kč (2x ročně)

Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství

544 Kč (4x ročně)

Česko-slovenská pediatrie

720 Kč (6x ročně)

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

560 Kč (4x ročně)

Gastroenterologie a hepatologie

600 Kč (6x ročně)

Geriatrie a gerontologie

400 Kč (4x ročně)

Klinická biochemie a metabolismus

470 Kč (4x ročně)

Klinická onkologie

540 Kč (6x ročně)

Lékař a technika

(4x ročně)

Nukleární medicína

200 Kč (4x ročně)

Otorinolaryngologie a foniatrie

825 Kč (4x ročně)

Pracovní lékařství

540 Kč (4x ročně)

Practicus

610 Kč (10x ročně)

Rehabilitace a fyzikální lékařství

600 Kč (4x ročně)

Revizní a posudkové lékařství

520 Kč (4x ročně)

Rozhledy v chirurgii

1404 Kč (12x ročně)

Transfuze a hematologie dnes

550 Kč (4x ročně)

Vnitřní lékařství

1200 Kč (12x ročně)

Kontakt

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP, z.s.

Mgr. Silvie Hájková
telefon: +420 296 181 805
GSM:+420  773  737 782
e-mail: nto@cls.cz