Šestá celodenní konference tabák a zdraví

Již šestá celodenní konference Tabák a zdraví se konala ve velkém sále Lékařského domu 11. listopadu 2005. Účastnila se jí téměř stovka lékařů, především praktických lékařů a pneumologů, ale i několik sester. Pořádala ji Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při ČLS JEP a 1. lékařská fakulta UK.

Mezi 18 přednášejícími byl RNDr. Ladislav Tomášek, CSc. ze Státního ústavu radiační ochrany, který mluvil o Statistických ukazatelích spojených s kouřením v ČR, o dlouhodobých trendech a porovnání s jinými zeměmi. PharmDr. Josef Suchopár z Infopharmu ukázal ekonomické aspekty kouření. Nový obor Adiktologie a výhody mezioborového přístupu v prevenci a léčbě závislosti na tabáku představil garant tohoto nového oboru na 1.LF UK, Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. O vztahu diabetu a kouření mluvila Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. z LF UK Plzeň. Velmi recentní téma, genetické aspekty závislosti na tabáku, sumarizovala Mgr. Kateřina Žídková z 1.LF UK. O malém úspěchu asistované reprodukce u kuřaček mluvil primář centra ISCARE MUDr. Milan Mrázek. Důležitý a poměrně frekventovaný problém léčby závislosti na tabáku u pacientů s psychiatrickou komorbiditou představila MUDr. Lenka Štěpánková z Centra léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN, Praha. Ze stejného pracoviště je i MUDr. Kamila Zimová, která mluvila o několikanásobně vyšším riziku cévní mozkové příhody ve vztahu ke kouření. Již tradičně byl jeden blok věnován léčbě. Sama jsem mluvila o současných doporučeních, možnostech a dostupnosti této léčby v ČR. Projekt Center léčby závislosti na tabáku přišla představit MUDr. Kateřina Langrová z České koalice proti tabáku. O roli praktického lékaře v léčbě závislosti na tabáku měl mluvit MUDr. Jozef Čupka ze SVL ČLS JEP - ve stejnou dobu na sjezdu SVL v Brně však představoval doporučený postup léčby závislosti na tabáku pro praktické lékaře. Kvůli autonehodě nepřišla o roli lékáren v této léčbě mluvit osobně ani Mgr. Leona Štěpková z České lékárnické komory - oba autoři však byli zastoupeni. Velmi jsme si cenili první prezentace o roli sestry v léčbě závislosti na tabáku, kterou suverénně shrnula Kateřina Malá z Centra léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN.

V předchozích letech byli naši mezinárodní hosté z USA nebo UK, letos jsme měli hosta ze Slovenska: PhDr. Robert Ochaba z Úřadu veřejného zdravotnictví SR v Bratislavě nás seznámil s kontrolou tabáku na Slovensku. Slovensko např. na rozdíl od ČR již dávno ratifikovalo Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku.

Diskuze o léčbě a dalších souvislostech pak probíhala neformálně i po skončení semináře.

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., 1.LF UK a VFN,
za Pracovní skupinu pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při ČLS JEP