Aktuality

16.04.2024 Současné přístupy k diagnostice a terapii CDI

16.04.2024 Současné přístupy k diagnostice a terapii CDI

Nakladatelský dům GRADA ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně pořádají
webinář na téma
Současné přístupy k diagnostice a terapii CDI
Odborný garant a předsedající: prim. MUDr. Pavel Dlouhý
TERMÍN: 16. dubna 2024 od 17 hodin
Počet kreditů: 3
Program webináře a registrace: https://vzdelavani.grada.cz/webinare/soucasne-pristupy-k-diagnostice-a-terapii-cdi-16/

ID webináře: 115781

 

Podobné články