Aktuality

52. Purkyňův den v roce 2010

52. Purkyňův den v roce 2010
52. Purkyňův den se bude konat již tradičně na zámku v Libochovicích dne 23. června 2010. Cenu J. E. Purkyně vybrané osobnosti české medicíny předá předseda ČLS JEP v Saturnově sále zámku.

Přítomni budou zástupci předsednictva ČLS JEP a spolupořádajícího Spolku lékařů v Ústí nad Labem.

Návrhy na udělení Ceny J. E. Purkyně se zdůvodněním a životopisem navrženého, zasílejte P. Kotikové na adresu sekretariátu ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: kotikova@cls.cz) do 31.3.2010!