Aktuality

56. Purkyňův den – předání Ceny J. E. Purkyně - zámek Libochovice 18. 6. 2014

56. Purkyňův den – předání Ceny J. E. Purkyně - zámek Libochovice 18. 6. 2014

Nejvyšší poctu, kterou uděluje předsednictvo ČLS JEP 1x ročně jednomu lékaři za jeho zásluhy o medicínu, převzal letos v Saturnově sálu v Libochovicích z rukou předsedy prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. významný lékař a zakladatel dětské onkologie v Československu pan prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Vzácné hosty přivítal prof. Anděl, který také vyzdvihl, jak správné a zásadní bylo rozhodnutí pana profesora Kouteckého před 50 lety založit do té doby v Československu neexistující obor dětské onkologie.

Prof. Blahoš krátce představil letošního laureáta a připomněl význam místa tradičního předávání Ceny na zámku v Libochovicích, rodišti J. E. Purkyně.

Osobní zdravici přednesl také předseda regionálního Spolku lékařů ČLS JEP v Ústí nad Labem primář Pavel Maršálek.

V rámci odborného programu pohovořil prof. Starý, nástupce prof. Kouteckého, o začátcích pana profesora na Klinice dětské onkologie v motolské nemocnici a o úspěších, které v léčbě velice brzy následovaly právě díky komplexní práci na klinice. Prof. Eckschlager pohovořil na téma „Třicet let vývoje dětské onkologie z pohledu žáka prof. Kouteckého“ a přednášku zakončil slovy, že dětská onkologie patří k nejúspěšnějším oborům medicíny v 2. polovině 20. století. V dalším vystoupení pronesl děkan 2. LF UK prof. Komárek laudaci „Prof. Koutecký - děkan fakulty a prorektor UK.“

Nakonec pohovořil prof. V. Bernášek z HAMU o vřelém vztahu profesora Kouteckého k umění, jímž je letošní laureát proslulý.  

Závěrečná děkovná řeč prof. Kouteckého byla hosty zaslouženě odměněna dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

Slavnostní atmosféru umocnil svým hudebním vystoupením mladý klavírista Martin Levický.

Na závěr shrnul prof. Blahoš slavnostní projevy a vzpomněl na nedávno zesnulou manželku pana profesora paní Jitku Kouteckou.

Eva Ponocná

Fotografie: Vladimír Brada, archiv ČLS JEP

Kliknutím na snímky dojde k jejich zobrazení v plné velikosti

Fotografie: Vladimír Brada, archiv ČLS JEP

Kliknutím na snímky dojde k jejich zobrazení v plné velikosti