Aktuality

Aktualizace - videozáznam: Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018 - předání ocenění

Aktualizace - videozáznam: Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018 -  předání ocenění

Předsednictvo ČLS JEP na své schůzi dne 10. 9. 2019 vybralo a odsouhlasilo pořadí přihlášených návrhů vědeckých prací publikovaných v roce 2018.

Cenu Předsednictva získávají tyto práce:

1. místo

Oldřich Eliška: Lymfologie. Teoretické základy a klinická praxe.

Praha, Galén 2018, 715 s. ISBN 978-80-7492-387-6

2. místo

Hana Papežová et al.: Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání. Interdisciplinární a transdiagnostický pohled.

Praha, Mladá fronta 2018, 607 s. ISBN 978-80-204-4904-7

3. místo

Jarmila Heissigerová: Oftalmologie pro pregraduální i postgraduální přípravu.

Praha, Maxdorf 2018, 380 s. ISBN 978-80-7345-580-4

V kategorii článků zvítězila práce:

Petra Lišková et al.: Ectopic GRHL2 Expression Due to Non-coding Mutations Promotes Cell State Transition and Causes Posterior Polymorphous Corneal Dysthrophy 4.

The American Journal of Human Genetics, 2018, 102, 3, 447-459

Slavnostní předání Cen proběhlo dne 8. 10. 2019 ve Valdštejnském paláci pod záštitou předsedy Senátu PČR pana Jaroslava Kubery.

Video