Aktuality

Cena J. E. Purkyně pro doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc.

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně rozhodlo na své schůzi dne 12. 5. 2020 o tom, že letos obdrží nejvyšší ocenění – Cenu Jana Evangelisty Purkyně – paní doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Cena jí byla slavnostně předána dne 17. června 2020 na zámku v Libochovicích.