Aktuality

Cena J. E. Purkyně pro prof. Jana Kvasničku

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně rozhodlo na své schůzi dne 9.4.2019 o tom, že letos obdrží nejvyšší ocenění – Cenu Jana Evangelisty Purkyně – pan prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Cena mu bude slavnostně předána dne 19. června 2019 na zámku v Libochovicích.