Aktuality

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace a odborné články za rok 2007

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace a odborné články za rok 2007

8. října 2008 od 17,00 hodin proběhne slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace a odborné články za rok 2007.

Slavnostní akt se koná pod záštitou pana MUDr. Jana Rakušana (místopředsedy Senátu ČR) v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce.

V letošním roce obdrží ocenění tyto práce:

1) Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner et al. - Speciální patologie

2) Pavel Šlampa, Jiří Petera et al. - Radiační onkologie

3) Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc. – soubor prací z oboru lékařské genetiky

4) Rygl M., Šnajdauf J., Pýcha K., Pešl T. a kolektiv. – soubor prací z oboru dětské chirurgie


Gratulujeme. Sekretariát ČLS JEP.