Aktuality

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019 - návrhy do konce května 2020

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019 - návrhy do konce května 2020

Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce se udělují ve dvou kategoriích: původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce

Návrhy na udělení podávají organizační složky ČLS JEP do 31. května 2020.

Předsednictvo do konce září 2020 rozhodne o udělení cen. Uvedená pocta může být udělena pouze členům ČLS JEP s nepřetržitým nejméně tříletým členstvím v ČLS JEP.

Odůvodnění návrhu na udělení ceny i s publikací zasílejte do sekretariátu ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: czma@cls.cz) do 31. 5. 2020.

Formulář ke stažení zde.