Aktuality

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2016 – slavnostní udílení v Senátu PČR

Na schůzi předsednictva ČLS JEP dne 5. 9. 2017 byly projednány návrhy přihlášené organizačními složkami ČLS JEP do soutěže o vědecké práce za rok 2015. Předsednictvo ČLS JEP na návrh hodnotící komise ČLS JEP rozhodlo udělit tyto ceny:

za knižní publikaci:

1. místo: Aortální nedomykavost: Jan Vojáček, Pavel Žáček, Jan Dominik et al.

(Grada Publishing 2016, ISBN 978-80-247-5685-1)

2. místo: Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů: Radek Kaiser a kol.

(Grada Publishing 2016,  ISBN 978-80-247-5808-4)  

3. místo: Urgentní příjem: Martin Polák

(Mladá fronta a.s., ISBN 978-80-204-3939-0)

 

za časopiseckou publikaci:

2-(3-Methoxyphenyl)quinazoline Derivatives: A New Class of Direct Constitutive Androstane Receptor (CAR) Agonists: Tomas Smutny, Alice Nova, Marcela Drechslerová, Alejandro Carazo, Lucie Hyrsova, Zuzana Rania Hrušková, Jiří Kuneš, Milan Pour, Marcel Špulák, and Petr Pavek

(Journal of Medicinal Chemistry 2016, 59(10):4601-10, Print Edition ISSN:0022-2623 )  

 

U této příležitosti bude předána i Cena Purkyňova nadačního fondu.  

Slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP, z.s. proběhne pro pozvané dne 7. 11. 2017 v prostorách Senátu Parlamentu ČR.