Aktuality

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2017 – slavnostní udílení v Senátu PČR

Na schůzi předsednictva ČLS JEP dne 11. 9. 2018 byly projednány návrhy přihlášené organizačními složkami ČLS JEP do publikační soutěže o nejlepší vědecké práce za rok 2017.

Předsednictvo ČLS JEP na návrh hodnotící komise ČLS JEP rozhodlo udělit tyto ceny:

za knižní publikaci:

1. místo:
Vaskulární medicína :
Debora Karetová, Miroslav Chochola et al. (Maxdorf 2017, ISBN 978-80-7345-536-1)

2. místo:
Patomorfologie chorob kostí a kloubů :
Ctobor Povýšil a kol. (Galén 2017,  ISBN 978-80-7492-308-1)

3. místo:
Dětská přednemocniční a urgentní péče :
Vladimír Mixa, Pavel Heinige, Václav Vobruba (Mladá fronta a.s., ISBN 978-80-204-4643-5)

za časopiseckou publikaci:

soubor 9 článků na téma Studium genetických změn u hematoonkologických onemocnění a jejich význam pro stanovení prognózy a volbu terapie v mezinárodních impaktovaných časopisech : Šárka Pospíšilová, Michael Doubek.

Slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP, z.s. proběhne pro pozvané dne 16. 10. 2018 v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Při této příležitosti bude předány i Ceny Purkyňova nadačního fondu.