Aktuality

Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018 - Návrhy na ocenění

Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce se udělují ve dvou kategoriích: původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce.

Návrhy na udělení podávají organizační složky ČLS JEP

do 31. května 2019. Předsednictvo do konce září 2019 rozhodne o udělení cen. Uvedená pocta může být udělena pouze členům ČLS JEP s nepřetržitým, nejméně tříletým členstvím v ČLS JEP.

Odůvodnění návrhu na udělení ceny i s publikací zasílejte do sekretariátu ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: czma@cls.cz) do 31. 5. 2019.

Formulář ke stažení zde