Aktuality

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

 • prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. ČLEN OD 1973
  Čestným členem České hepatologické společnosti ČLS JEP je od roku 2006, čestným členem
  České gastroenterologické společnosti ČLS JEP je od roku 2007.
  Návrh podává: doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP.
  Předání: červen 2014

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení

 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. ČLEN OD 1979
  Držitel čestné medaile je od roku 2000, čestný člen Spolku lékařů ČLS JEP Praha je od roku 2007.
  Návrh podává: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP
  Předání: září 2014
 • prof. MUDr. Petr Goetz, CSc. ČLEN OD 1962
  Čestný člen Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP je od roku 2007, čestný člen Spolku lékařů ČLS JEP je od roku 2002.
  Návrh podává: prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP
  Předání: 4. 9. 2014, Praha
 • prof. ing. Kyra Michalová, DrSc. ČLENKA OD 1973
  Čestná členka Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP je od roku 2010, čestná členka České hematologické společnosti je od roku 2012.
  Návrh podává: prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP
  Předání: 4. 9. 2014, Praha

Návrhy byly předsednictvem schváleny, OS budou informovány sekretariátem.