Aktuality

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení
 • prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.; ČLEN OD 1968
  • Čestný člen České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP od roku 2000.
  • Návrh podává: doc. MUDr. Vít Petrů, předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
  • Předání: 15. 10. 2014 v Ostravě
 • MUDr. Jiří Režný; ČLEN OD  1970
  • (nar. 18. 3. 1944)
  • Čestný člen České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP od roku 2004.
  • Návrh podává: doc. MUDr. Vít Petrů, předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
  • Předání: 15. 10. 2014 v Ostravě
 • prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.; NEČLEN
  • Návrh podává: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP
  • Předání: 7. 8. 2014 v Lužanech
 • doc. MUDr. Eduard Schön, CSc.; ČLEN od 1960
  • Čestný člen Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP od roku 1994.
  • Návrh podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
  • Předání: 16. 9. 2014 v Luhačovicích
 • prof. MUDr. Bohdan Pomahač, MD NEČLEN
  • Návrh podává: doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D., předseda České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP
  • Předání: 13. 12. 2014 v Praze

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; ČLEN od 1970
  • Čestný člen České společnosti klinické biochemie ČLS JEP od 1996 a její čestný předseda, čestný člen České revmatologické společnosti ČLS JEP od 2004, nositel čestné pamětní medaile ČLS JEP (2001).
  • Návrh podává: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP
  • Předání: 17. 9. 2014
 • prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc.; ČLEN od 1968
  • Čestný člen Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP od 1997, nositel čestné pamětní medaile ČLS JEP (2008).
  • Návrh podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
  • Předání: 16. 9. 2014 v Luhačovicích
 • prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.; ČLEN od 1960
  • Čestný člen České lymfologické společnosti ČLS JEP od 1998, čestný člen České angiologické společnosti od 2006
  • Návrh podává: doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D., předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP
  • Předání: 17. 10. 2014 v Praze

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP – návrh na udělení

 • prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.; ČLEN OD 1973
  • Čestný člen České fyziologické společnosti ČLS JEP od 2003, nositel čestné pamětní medaile ČLS JEP (2008).
  • Návrh podává: MUDr. Lubomír Kantor, PhD., předseda České neonatologické společnosti JEP.
  • Předání: 8. 10. 2014 v Karolinu