Aktuality

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Čestná medaile ČLS JEP – návrh na udělení

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr.h.c.

ČLEN od 1972

Čestný člen České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP od r. 2005; čestný člen Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP od r. 2011.

Návrh podává: doc. MUDr. Leo Klein, CSc., předseda Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP

Předání: květen 2015