Aktuality

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

MUDr. Zdenka VORLOVÁ                                   
ČLENKA OD 1994

Čestná členka České hematologické společnosti ČLS JEP od r. 2000, nositelka čestné medaile ČLS JEP od roku 2009.

Návrh podává: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP

Předání: 9. 10. 2014 v Praze

Návrh byl schválen, ocenění předáno.

prof. MUDr. Jiří VORLÍČEK, CSc., Dr. h. c.                    
ČLEN OD 1972

Čestný člen Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP od roku 2011, čestný člen České hematologické společnosti ČLS JEP od roku 2014.

Návrh podává: předsednictvo ČLS JEP