Aktuality

Čestné členství ČLS JEP profesoru MUDr. Janu Kilianovi, DrSc.

Čestné členství ČLS JEP profesoru MUDr. Janu Kilianovi, DrSc.

Dne 21. 5. 2024 předal v Plzni prof. Svačina slavnostně diplom čestného členství ČLS JEP čelnému
představiteli naší stomatologie panu profesorovi MUDr. Janu Kilianovi, DrSc. Průkopník moderního
preventivního a dětského zubního lékařství s řadou zvláštních zásluh a priorit v oblasti dentální
traumatologie se na jaře dožil 90 let. Jeho odborné aktivity však dalece přesahovaly obor
stomatologie – působil také v oblasti forenzní medicíny a při antropologicko-medicínském
historickém bádání ve spolupráci s prof. Emanuelem Vlčkem a jeho týmem.
V rámci České lékařské společnosti JEP, jejímž je dlouholetým členem, pracoval ve výborech České
stomatologické společnosti a založil její pedostomatologickou sekci (existující v letech 1982 – 1990).
Je emeritním přednostou Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni, kde trvale pracoval od roku 1964,
emeritním proděkanem a členem vědecké LFP a vědecké rady UK.

K významnému životnímu jubileu blahopřejeme a gratulujeme k udělenému ocenění.