Aktuality

Deklarace o partnertsví Českého rozhlasu 2 - Praha a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Deklarace o partnertsví Českého rozhlasu 2 - Praha a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Pešina (email: jiri.pesina@rozhlas.cz)

Znění deklarace ke stažení