Aktuality

Domácí násilí - právní minimum pro lékaře

Domácí násilí - právní minimum pro lékaře autorek JUDr. Jiřiny Voňkové, Mgr. Radky Macháčkové, Mgr. Kateřiny Kuncové a JUDr. Renaty Jindrové vychází ve 3. aktualizovaném vydání na CD. Text je určen lékařkám / lékařům a zdravotnickému personálu. Může jim pomoci rozpoznat jevy, které akt domácího násilí u pacientek / pacientů provázejí. Brožurka je bezplatná.

Broužura zdarma ke stažení zde.