Aktuality

Domácí násilí - právní minimum pro lékaře

Domácí násilí - právní minimum pro lékaře autorek JUDr. Jiřiny Voňkové, Mgr. Radky Macháčkové, Mgr. Kateřiny Kuncové a JUDr. Renaty Jindrové vychází ve 3. aktualizovaném vydání na CD. Text je určen lékařkám / lékařům a zdravotnickému personálu. Může jim pomoci rozpoznat jevy, které akt domácího násilí u pacientek / pacientů provázejí. Brožurka je bezplatná.

Broužura zdarma ke stažení zde.

Nejčtenější články

Aktuality OS/SL ČLS JEP Květen 2, 2023

3. 5. 2023 Pozvánka na přednášku z cyklu „Mikrobiom a my“ - Máme kus duše i ve st...