Aktuality

Helsinská deklarace Světové lékařské asociace (World Medical Association – WMA)

Helsinská deklarace Světové lékařské asociace (World Medical Association – WMA)
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně předkládá odborné veřejnosti překlad posledního znění Helsinské deklarace Světové lékařské asociace (World Medical Association – WMA), jak byla přijata na posledním Valném shromáždění WMA v říjnu 2008 v jihokorejském Soulu. Deklarace je návodem k dodržování etických zásad pro lékařský výzkum zahrnující lidské bytosti.

Bliží informace o deklaraci a kontakt k objednání.ZDE.