Aktuality

Identifikační a slevové karty pro členy ČLS JEP

Vážení členové ČLS JEP,

již v loňském roce jste byli opakovaně informováni (např. na sjezdu delegátů, v Revue ČLS JEP) o chystaném kartovém systému pro všechny členy organizačních složek (OS) ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že někteří z Vás se na nás obracejí s doplňujícími dotazy, dovolte nám ještě jednou stručně shrnout základní údaje o tomto projektu. Identifikační a slevové karty by měly sloužit zejména k jasné a průkazné identifikaci členů jednotlivých OS především:

  • při pořádání kongresů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí pořádaných OS ČLS JEP a dalších dle potřeb výboru (např. poskytování slev na různé akce apod.) přes internetový portál

  • k zjednodušení evidence členů (přehled a kontrola placení členských příspěvku pro OS), dále za účelem dalších doprovodných služeb poskytovaných v rámci členských příspěvků (např. předplatné časopisu)

  • slevový systém v síti vybraných obchodů (seznam bude včas uveřejněn na webových stránkách www.cls.cz)

Každá z identifikačních karet bude obsahovat proměnné údaje (přesně specifikované ve smlouvě se zhotovitelem), dobu platnosti, jedinečný čárový kód evidenčního čísla držitele karty a čárový kód pro slevu u obchodních partnerů, fotografii držitele karty, místo pro podpis a text společný všem identifikačním kartám. Všechny uvedené údaje jsme schopni zajistit kromě fotografie, proto jsme v předchozích měsících požádali všechny členy o její zaslání. Fotografie musíme zhotoviteli předat v elektronické podobě ve formátu jpg a šířka: 2,5cm výška: 3,5cm rozlišení (při výše uvedené velikosti): 300dpi. komprese: nejnižší soubor s vloženou fotografii nazvěte: Vaším příjmením a jménem (bez titulů) a uveďte datum narození.

Dovolujeme si Vás proto požádat o dodání fotografie prostřednictvím e-mailu na e-mail P. Kotikové, sekretariát ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: cle@@cls.cz) .

Děkujeme za pochopení a moc si vážíme Vaší spolupráce Eva Ponocná (ředitelka sekretariátu ČLS JEP)

Podoba karty člena ČLS JEP ke stažení.