Aktuality

Informace České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Výborová schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2010 v Rožnově pod Radhoštěm, schválila udělování pamětní medaile doc. MUDr. Kamila Typovského, CSc. významným českým i zahraničním traumatologům za celoživotní úsilí v rozvoji úrazové chirurgie.