Aktuality

Informace zdravotnickým zařízením o nákaze virem H1N1

Vzhledem k závažnosti šíření nákazy virem H1N1 zveřejňuje ČLS JEP doporučení k postupu v případě podezření na infekci H1N1vydaná hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. a jeho spolupracovníky.

Doporučený postup ke stažení zde.

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES.