Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile a čestného členství ČLS JEP (3. schůze předsednictva) - 9.3.2011


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal DrSc.
(24.01.1931, člen ČLS JEP od 2006, čestné členství OS uděleno 28. 6. 2006)
Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda SPOLEČNOST PRO POJIVOVÉ TKÁNĚ ČLS JEP
Předání: 16. Kubátův podologický den, LD 26.3.2011

► MUDr. Jiří Jedlička
(22.02.1941, člen ČLS JEP od 1976, čestné členství OS uděleno 1. 11. 2006)
Žádost podává: Doc. MUDr. Frantisek Salajka, CSc., člen výboru ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: 23.6.2011, Plzeň

► Dr. med. Paul Jerie
Za dlouholetou práci v redakční radě Časopisu lékařů českých
Žádost podává: Prof.. MUDr. Jiří Horák, CSc., vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých

► prof. MUDr. Pavel Barták DrSc.
Za dlouholetou práci v redakční radě Časopisu lékařů českých
Žádost podává: Prof.. MUDr. Jiří Horák, CSc., vedoucí redaktor Časopisu lékařů českých


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

►prof. MUDr. Jaromír Kolář DrSc.
(30.07.1926, člen ČLS JEP od 1953, čestné členství OS 28. 6. 2006, medaile udělena 1. 1. 2001)
Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda SPOLEČNOST PRO POJIVOVÉ TKÁNĚ ČLS JEP
Předání: 16. Kubátův podologický den, LD 26.3.2011