Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (10. schůze předsednictva) – 7. 12. 2011

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (10. schůze předsednictva) – 7. 12. 2011

Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.

Narozen: 15. 01. 1942

Žádost podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP)

Předání: Konference Třeboň 2012, dne 9. 1. 2012.