Aktuality

Návrhy na ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (2. schůze předsednictva) – 8. 2. 2012

Návrhy na ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (2. schůze předsednictva) – 8. 2. 2012

Čestná medaile ČLS JEP

PhDr. Aleš Kolářský, CSc.

Narozen: 14. 02. 1932

Žádost podává: Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (předseda Sexuologické společnosti ČLS JEP).

Předání: Bohnické sexuologické dny, 23. 2. 2012, Praha.


Čestné členství ČLS JEP

Professor George Silvay, M. D.

Žádost podává: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP).

Předání: vědecká akce Anesthesia for Seniors 2012, 7. – 9. 6. 2012, Praha.