Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (6. schůze předsednictva) - 22.6.2011


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► Doc. MUDr. Miluše Havlová CSc.
(25.03.1943, člen ČLS JEP od 1968, čestné členství OS od 6.10.2008)
Žádost podává: Doc. MUDr.Hana Ošlejšková, Ph.D. (předsedkyně) a prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., (vědecký sekretář) SPOLEČNOST DĚTSKÉ NEUROLOGIE
Předání: Konference o multidisciplinární péči o pacienty s nervosvalovým onemocnění (16.-18.9.2011, České Budějovice)

► prof. MUDr. Lubomír Faltýnek DrSc.
(11.05.1926, člen ČLS JEP od 1952, čestné členství OS 30.10.2001)
Žádost podává: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (předseda), prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. (místopředseda) ČESKÁ SPOLEČNOST OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU
Předání: Otologický den (1.12.2011, Hradec Králové)


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka DrSc.
(10.06.1926, člen ČLS JEP od 1960, čestné členství SL v Plzni od 1.1.1994, medaile udělena 1. 1. 2006)
Žádost podává: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP
Předání: Morfologický večer SL v Plzni, 8.6.2011