Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (7. schůze předsednictva) – 7. 9. 2011

Čestné členství ČLS JEP  - návrhy na udělení:

  • MUDr. Jana Zahrádková

(11. 08. 1940, člen ČLS JEP od 1994, čestné členství OS - České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP, 2011).

Žádost podává: prof. MUDr. Josef Donát, DrSc. (předseda ČMAS ČLS JEP)

Předání: 11. Konferenci o menopauze, Klimakterická medicína ke Světovým dnům menopauzy a osteoporózy, Hotel Jezerka, Seč-Ústupky (14. 10. 2011)

  • Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.

(narozen 5. 10. 1951)

Žádost podává: OS - Česká chirurgická společnost ČSL JEP Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Předání: Banská Bystrica u příležitosti životního jubilea (7.10. 2011 Banská Bystrica)

Čestná medaile ČLS JEP – návrhy na udělení:

  • Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.

(29. 02. 1936, člen ČLS JEP od 1991, čestné členství OS - Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, 29. 01. 2003)  

Žádost podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (předsedkyně SEM ČLS JEP)

Předání: Kongres KMIN, Plzeň (21. 09. 2011)

  • MUDr. Vladimír Plesník

(06. 11. 1931, člen ČLS JEP od 1977, čestné členství OS - Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, 01. 01. 1997)  

Žádost podává: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (předsedkyně SEM ČLS JEP)

Předání: Kongres KMIN, Plzeň (21. 09. 2011)

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

  • Prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc.

(narozen 1.07.1926, člen ČLS JEP od 1956, čestné členství OS Společnosti českých patologů ČLS JEP 01. 01. 1996; Čestná medaile ČLS JEP od 31. 8. 2005)

Žádost podává: Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (předseda SČP ČLS JEP)

Předání: Česko-slovenský sjezd patologů, Olomouc (10. 11. 2011)