Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (8. schůze předsednictva) – 18. 10. 2011

Čestná medaile ČLS JEP – návrhy na udělení:

  • Prim. MUDr. Jiří Bakala

(19. 04. 1946, člen ČLS JEP od 1971, čestné členství SL ČLS JEP Zlín, 26. 01. 2006) 

Žádost podává: MUDr. Jan Šternberský, CSc., (vědecký tajemník SL Zlín)

Předání: Schůze SL Zlín (15. 12. 2011)

  •  Doc. RNDr. Milan Horváth CSc.

(08. 12. 1921, člen ČLS JEP od roku 1953, čestné členství Společnosti psychosomatických integrací ČLS JEP, 01. 01. 1994)

Žádost podává: MUDr. Pometlová Marie CSc., (vědecký sekretář společnosti SPI ČLE JEP)

Předání: Lékařský dům, Praha (09. 12. 2011)