Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (1. schůze předsednictva) - 19.1.2011


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal DrSc. (28.01.1940, člen ČLS JEP od 1967, čestné členství OS uděleno 23. 3. 2001)
Žádost podává: prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., předseda ČESKÉ FYZIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: únor 2011

► prof. MUDr. Jaroslav Pokorný DrSc. (21.10.1945, člen ČLS JEP od 1959, čestné členství OS uděleno 4. 6. 2007)
Žádost podává: MUDr. Alena Sumová, DrSc., vědecký předseda ČESKÉ FYZIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: únor 2011

►prof. MUDr. Jan Janda CSc. (28.02.1941, člen ČLS JEP od 1970, čestné členství OS uděleno 13. 4. 2001)
Žádost podává: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., člen výboru ČESKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: 4.2.2011, Kinosál FN Motol, žádost na osobní předání prof. Blahošem


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. MUDr. Pavel Bravený DrSc. (25.01.1931, člen ČLS JEP od 1959, čestné členství OS uděleno 1. 1. 1994, medaile ČLS JEP na návrh OS byla udělena 1. 1. 2001)
Předání: v únoru 2011, Praha

► prof. MUDr. Jan Peňáz DrSc. (20.06.1926, člen ČLS JEP od 1959, čestné členství OS uděleno 22. 2. 2006, medaile ČLS JEP na návrh OS byla udělena 1. 1. 2001)

Žádosti podává: prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., předseda ČESKÉ FYZIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: únor 2011